Dager i livet mitt

Dager i livet mitt

Det er på de dagene jeg føler meg mest fortapt at jeg innser at jeg trenger Guds nåde. Det er slike dager jeg vil ha flere av.

 

Andakt

Andakten er skrevet av Martin Andreas Lehre.

Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. (Matt 10,39)

De dagene jeg  føler meg minst fortapt, er de dagene jeg ikke tenker på Gud. Det er de dagene jeg bare lever fra time til time med ting som skal gjøres og ting som må ordnes. De dagene kan flyte forbi uten at jeg tenker noe særlig over Gud og det å søke ham. De dagene er enkle dager.

Likevel er detde siste dagene jeg vil ha flere av

De dagene jeg  føler meg mest fortapt er når det som skal gjøres og tingene som skal ordnes ikke er mange nok. De dagene må jeg stoppe opp og tenke. Da hender det at jeg tenker gjennom forholdet mitt til Gud. Da går det opp for meg at det som står skrevet i Romerne 3, om at det ikke finnes én som søker Gud, gjelder meg også. Da innser jeg hvor lite jeg fortjener å være elsket av Gud og mine medmennesker. Når Bibelen dømmer meg på den måten kan jeg kjenne på at det bak hvert vennlige ord jeg sier, og bak hver vennlige handling jeg gjør, ligger mindre vennlige tanker og motiver.

Likevel er det  de siste dagene jeg vil ha flere av. Det er fordi det er på de dagene jeg innser at jeg trenger Guds nåde og at han brenner etter å gi meg den. Det er når jeg lar Bibelen dømme livet mitt at jeg innser at det finnes et bedre liv. Det er på de dagene jeg skjønner at jeg ikke har noe annet som kan holde meg oppe enn Guds nåde. Og den nåden er ufattelig stor. På den måten blir de dagene som egentlig burde vært mine verste, til mine beste dager.

Vi må la Guds ord peke på hva som er synd i livene våre

Hvordan kan vi  så få flere av disse dagene? Jeg tror at det handler om å stoppe opp og tenke gjennom hvordan vi lever livene våre. Vi må bruke mer tid på å søke Guds vilje gjennom bønn og bibellesning.

Bønn

Gud, jeg ber deg om å peke på synden i livet mitt.Hjelp meg å legge den fra meg hos deg.Takk for at nåden din er stor nok til at den holder for meg også.Jeg ber deg om å få leve livet mitt for deg.

Vi må la Guds ord peke på hva som er synd i livene våre. Kanskje må vi gi slipp på noe som er viktig for oss. Uansett tror jeg at vi vil oppdage at det vi får tilbake er mye større enn det vi må gi slipp på. Jeg tror at det er da vi skjønner hva det betyr at man må miste sitt liv for å finne det.