Det store gjestebudet

Det kan ofte være de små, hverdagslige tingene som tar opp all tida vår, og trekker oss bort fra Jesus.

#denlignelsen

I denne serien ser vi på noen avlignelseneJesus fortalte. I denne episoden av #denlignelsenser Karen Marit Meisingset på lignelsen om det store gjestebudet, som står i Luk 14,15-24.

Jesus fortalte mangelignelseri Det nye testamentet, og brukte dem som utgangspunkt for en sammenligning med Guds rike eller hans forventninger, og målet med lignelsene var gjerne å skape en respons hos dem som hørte dem, på samme måte som de utfordrer oss i dag.

Lignelsen om det store gjestebudet (Luk 14,15-24)

En av gjestene  som hørte dette, sa til ham: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.»Men Jesus sa til ham:«Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange.Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte: ‘Kom, for nå er alt ferdig!’

Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa: ‘Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’En annen sa: ‘Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’Og en tredje sa: ‘Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.’

Tjeneren kom tilbake  og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren: ‘Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.’Tjeneren kom tilbake og sa: ‘Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå plass.’Da sa herren til tjeneren: ‘Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt.For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få smake festmåltidet mitt.’»

Film og redigering: Even Kleppa