Din for evig!

Din for evig!

Gud har selv satt et segl på oss. Dette kan sammenlignes med en forlovelsesring! I ringen er det markert hvem vi tilhører: 'Din ...'.

Andakt

Denne andakten er skrevet av Egil Sjaastad, og har tidligere blitt publisert på iTro, i 2014.

Kyrne i fjøset hjemme hadde et metallmerke på øret. Det fortalte hvem de tilhørte.

Om en av dem krysset et gjerde og kom inn på andre sine områder, kunne naboene lett finne ut hvem kua tilhørte. Merket markerte tilhørighet!

I dag er det visst elektroniske brikker som gjelder, i alle fall for kjæledyr. Mange bortkomne dyr har en slik brikke på seg. Den inneholder informasjon om hvem eieren er.

Jesus vil så gjerne at kjærligheten skal være gjensidig

Dagens ord handler om tilhørighet. Gud har selv satt et segl på oss. Det forteller hvem vi tilhører.

«Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter» (2 Kor 1,22)

Gud betrakter oss som sin eiendom. Seglet kan også sammenlignes med en forlovelsesring! I ringen er det markert hvem vi tilhører: ‘Din …’.

Seglet er ment å skulle gjelde hele livet. ‘Din for evig …!’ – det ønsket har Gud når han setter seglet sitt på oss. Slik tenkte han da du ble døpt. For han elsker deg, og han vil så gjerne at dette skal være gjensidig. ‘Jesus er min og jeg er hans, Jesus er kjærlighet!’

Guds ord minner oss om hvem vi tilhører

Noen kommer på avstand fra ‘Guds jorder’. De roter seg bort og havner på feil ‘jorde’. Da er det livsnødvendig å stanse og tenke seg om. En venn av meg fortalte om en periode i livet da han måtte stoppe helt opp. Bibelord han kunne utenat ble ‘levende’ for ham. Ord om hvem Jesus er, og hva han har gjort. Da han sa til seg selv noe ala dette: ’Jeg tilhører jo egentlig Ham! Nå har jeg visst rotet meg inn på feil jorde!’

Så snudde han og fant tilbake til Jesus og til den flokken som har Jesus som sin ‘gjeter’. Det var godt. For i denne sammenhengen er det ikke slik at ‘naboene’ uten videre varsler den riktige eieren! Nei, de vil helst gjøre oss til sin eiendom!

Gjennom sitt ord sørger Jesus for å lokke på oss og minne oss om hvem vi tilhører!

«Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine…» (Joh 10,14).

I Jakobs brev leser vi en påminnelse til alle kristne. Og heldigvis er det ikke bare en påminnelse i dette bibelverset. Det er også et løfte fra Gud der. Det skal du få glede deg over i dag:

«Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere» (Jak 4,8).

Og husk: «The grace of God will never lead you where the grace of God cannot keep you.»

John Olav Selstø

Andakt

Denne andakten er skrevet av Egil Sjaastad, og har tidligere blitt publisert på iTro, i 2014.