Er det egentlig noe håp?

Er det egentlig noe håp?

Noen ganger blir det bare ikke slik jeg har håpet på.

Livet kan til tider virke som en stor berg og dalbane. Det føles i hvert fall langt ifra stabilt.

Du kjenner deg kanskje igjen. Enten det handler om kjæresten, skolen, venninnegjengen eller Gud.

Midt i alle disse hverdagslige tingene kan vi oppleve å miste motet, meninga og troa på at det noen gang kan bli bra igjen.

For hva holder når alt raser rundt oss og meninga med livet virker fjern?

«Håp er å ha tro på det mulige i det umulige»

Vi stiller oss  ofte spørsmålet, hva nå. Men jeg tror ikke det handler om hva, men om hvem.
Istedenfor å stille spørsmålet hva er meninga med livet, så må vi stille oss hvem gir mening med livet.

For et slikt spørsmål fører oss til han som kan gi oss mot i motløsheten, han som gir håp når det føles håpløst, eller gi oss mening når livet oppleves meningsløst.

For Jesus er den eneste som holder når det stormer. Han holder faktisk helt inn i døden. Han som seira over mørket i denne verden gjorde det faktisk for deg. For at du kunne få mulighet til å leve i lyset med Gud.

Jesus er han som står når du faller. Det var han som rakte hånda ut til Peter da han begynte å synke, og han rekker også ut sin hånd mot deg når du mister motet og har lyst til å gi opp.

Håp er å ha tro på det mulige i det umulige.

«Gud er ikke en Gud som gir oss motløshet»

Jesus er vårt  håp, for han gjorde det umulige mulig. I møte med Jesus vil det alltid være håp.
(Matt 19,26)

I Jer 29,11-13 gir Gud oss virkelig noen gode ord:
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer til meg med deres bønner, vil jeg høre på dere. Når dere søker meg, skal dere finne meg.

Gud kjenner dagene våre, både fortid, nåtid og fremtid. Midt i dette gir Gud oss håp og fredstanker, og ikke minst et løfte om at han vil høre når vi ber til han. Det er vitne om en Gud som ønsker oss det beste.

Gud er ikke en Gud som gir oss motløshet, men han gir oss kraft, kjærlighet og visdom.
(2 Tim 1,7)

Når det ikke blei som du trodde, eller du har lyst å gi opp. Husk at du har med en allmektig Gud å gjøre, og en som elsker deg så høyt at han gav deg det eneste håpet som holder i alle situasjoner, Jesus Kristus.

Andakt

Ukas andakt er skrevet av Kristin Aamodt.

Bønn:
Kjære Himmelske Gud!
Takk for at du gav oss håpet!
Vær nær kjære Jesus når vi har lyst til å gi opp.
Styrk oss og hold oss opp med din rettferds hånd.
I ditt mektige navn!
Amen