Er du sikker på at du er frelst?

Er du sikker på at du er frelst?

Mange sliter fordi de ikke føler seg sikre på at de virkelig er Guds barn.

De har ikke det vi kaller frelsesvisshet. Disse trenger hjelp til å forstå hva det vil si å være frelst, og de trenger hjelp til å se at Jesus har gjort alt det som er nødvendig, nettopp for å frelse dem. Da kommer også frelsesvissheten.

Følelser eller opplevelser?

La meg si det med en gang: Din frelse er ikke avhengig verken av dine følelser eller av hva du utretter som kristen. Det eneste som gjelder, er det Jesus, Guds Sønn, allerede har gjort for å frelse nettopp deg.

Bibelen lærer at Gud la alle våre synder på Jesus, og at han har gjort helt og fullt opp for dem, ved sin død og oppstandelse. Du skal ikke gjøre noe for å bli frelst. Jesus har gjort alt. Skal du få visshet om at akkurat du er frelst, er det helt avgjørende at du tar dette til deg. Du blir ikke sikker ved følelser eller opplevelser. Du får heller ikke visshet ved å vurdere dine prestasjoner som kristen.

Vissheten kommer bare ved at din oppmerksomhet festes på det som Gud har sagt i sitt ord om hva Jesu allerede har gjort for å frelse deg. Du tror kanskje at jeg med dette gir deg et råd som jeg selv har funnet på. Men da tar du feil. Det rådet jeg her gir kommer fra Bibelen selv. Du finner det i 1 Joh 5,11–13, der du kan lese følgende:

”Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn”.

En ynder som trenger nåde

Når frelsesvissheten kommer, blir det ofte slik at det man før holdt frem for seg som gode grunner for å mene at en ikke kunne være kristen, i stedet tjener som gode grunner til å tro at en virkelig er frelst. Vissheten kommer fordi du oppdager at det er samsvar mellom det du kan si om seg selv, og det Bibelen sier om Jesus.

Et troende menneske har ikke noe annet å si om seg selv enn at han er en synder som trenger Guds nåde. Bibelen sier på sin side at frelsen nettopp er for syndere. Ditt vitensbyrd om det selv passer sammen med det Bibelen sier om Jesus. Dette er uttrykt i Bibelen selv på følgende måte: ”Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn”. Rom 8 16.

Ill. foto:  Fotolia.com

John Olav Selstø