Fariseerne

Fariseerne

Fariseerne var opptatt av å ta troen sin alvorlig og av å være gode eksempler. Så hvorfor diskuterte Jesus så mye med dem?

Gloser

Når vi leser Bibelen eller hører kristne snakke sammen kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloser-spalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

Arne Helge Teigen jobber påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen»På sporet av sannhet«.

Det er ikkehelt enkelt å forstå fariseismen. Fariseerne tok sin tro alvorlig, de tok avstand fra hykleri og var opptatt av å være gode eksempler for andre.

Likevel avtegnes et  skremmende mønster i deres liv. De kunne legge en bemerkelsesverdig hensynsløshet for dagen. En kjenner av retningen skriver at de kunne gjøre ondt mot andre med god samvittighet.

Fariseisme kanlett forveksles med kristendom

En av farene med fariseismen var deres forståelse av mennesket. Alle mennesker har en god og en ond lyst, mente de. Hos noen dominerer den gode lyst. Slike personer var forutbestemt til å bli gode mennesker. Fariseerne mente om seg selv at de tilhørte denne gruppen. Derfor så de på seg selv som spesielt fromme og gode. Hos slike er selvbildet på topp, selv om de kanskje ikke innrømmer det.

Mennesker som preges av et fariseisk livsmønster kan være farlige. De kan komme til å tro at det de mener sier og gjør er godt fordi nettopp de sier og gjør det. De ser ikke at de kanskje kan ramme mennesker. Slik er det fordi de lider av en mental blindhet. De er så overbevist om at de selv har det rette sinnelag og hensikter, at de ikke i stand til å utøve noen form for selvkritikk.

Fariseisme kanlett forveksles med kristendom, og jeg tror at en hvilken som helst kristen kan bevege seg over i et fariseisk livsmønster. Det skjer når han eller hun slutter å leve i den selvransakelsen som Guds Ord alltid vil føre oss inn i. Guds ord taler til oss på flere måter. Det gir visdom, innsikt og kunnskap, og det minner stadig om den nåde vi har tilgang til for Jesu skyld.

Du får ikke lenger bruk for Jesus, og blir heller ikke preget av ham

Men – ut over  dette vil Guds ord også tale til meg slik at jeg får se meg selv, min egen ondskap og mitt hykleri. Ordet avslører og trekker mine motiver, hensikter og mål ut i lyset. Det viser meg at det bor en fariseer i meg. En selvopptatt person som har tro på sin egen religiøsitet og fortrinn. En person som vil ta styringen og føre meg ut av det lyset Gud vil jeg skal leve i.

Loven avslørerog dømmer. For en kristen er det nødvendig. Dersom ikke Guds ord får ha denne rollen i våre liv blir du snart en fariseer. En person som er så fornøyd med seg selv at du tror at det du gjør per definisjon er godt og riktig. Du blir blind for den dominans av synd som stadig er i ditt eget liv. Du får ikke lenger bruk for Jesus, og blir heller ikke preget av ham.

Foto: freebibleimages.com