Ferdiglagte gjerninger

Ferdiglagte gjerninger

Hva er Guds plan for meg? Har han planlagt noe spesielt for meg?

I Ef. 2,10 står det at vi skal få gå i ferdiglagte gjerninger. ”For vi er hans verk, skapt av Kristus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.” Vi er altså skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, men gjerningene har ikke noe å si for om vi blir frelst eller ikke.

”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.” (Ef. 2,8-9). Hvilken plass har de gode gjerningene i våre liv?

Det er massevis av gode gjerninger vi kan få gå inn i – åndens frukter

Gode gjerninger følger med det å tro på Jesus. Det er et resultat av å være i fellesskap med Gud. Når man tror på Jesus har man fått Den Hellige Ånd. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsom og selvbeherskelse (Gal 5,22-23).

Det er altså ikke bare én god gjerning Gud har lagt ferdig for deg. Det er ikke bare en bestemt plan for livet – for eksempel å bli lærer, ingeniør, prest eller hva det måtte være. Det er massevis av gode gjerninger vi kan få gå inn i – åndens frukter. Vi er skapt av Gud til gode gjerninger, og slik kan Gud få handle gjennom oss hver eneste dag.

Jesus har sagt at han er vintreet og vi er grenene. Når vi er i Jesus, bærer vi frukt (Joh 15,5). La oss derfor vandre i de gjerningene som Gud har forberedt for oss!

Andakten er skrevet av Veronika Vegge.

Bønn:
Kjære Gud,
Takk for at du lagt ferdig gode gjerninger som vi skal få gå inn i.
Jeg ber om at din vilje skal få skje i livet mitt.
Jeg ber om at du Hellig Ånd kan lede meg.
Amen