Frelse

Frelse

Frelse betyr redning fra en nødstilstand. Det kan brukes om redning fra ytre fiender eller fra fare.

Gloser

Egil Sjaastad jobber påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som bl.a. driver bloggen»På sporet av sannhet«.

I Det nye testamentet (NT) dreier det seg oftest om frelse fra synd. Allerede NTs første kapittel uttrykker dette.

En engel forklarte  for Josef hva slags nød Jesus-barnet skulle frelse fra: «Hun (Maria) skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder»(Matt 1,21).

Også i Luk 1 ser vi at frelse og tilgivelse for syndene er samme sak: «… og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt,for vår Gud er rik på miskunn” (Luk 1,77-78).

h2>»Uten en frelser er vi fortapt – nå og for alltid

Paulus sier noe  lignende i 1 Tim 1,15: «Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere…»

Men hva er det som gjør synden så alvorlig?Synden er opprør mot Gud. Den preger hvert eneste menneske etter syndefallet. I oss selv er vi «kjød» (dvs. vi har en syndig natur). «For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt» (Rom 7,18). «… det som kjøttet vil, (er) fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det» (Rom 8,7).

Gud tåler ikke den minste urenhet. Hans hellige reaksjon på synden er vrede. Paulus omtaler vår naturlige tilstand slik: «Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre» (Ef 2,3). Å være et vredens barn er å være under Guds vrede. Dermed er nødstilstanden uopprettelig fra vår side. Uten en frelser er vi fortapt – nå og for alltid.

En kristen har noe stort å se fram til!

Den første julen lød det: «I dag er det født dere en frelser.» Slik grep Gud selv inn, ryddet opp i konflikten og ga håp til håpløse. I sin ufattelige kjærlighet lot han fordømmelsen ramme Jesus (Rom 8,34). Det skjedde i påska. Jesus ble ofret for syndene våre og ga oss fri adgang til Guds trone.

Når det glade budskapet om Jesus blir forkynt, rekker Guds Ånd «adgangskortet» til alle som vender om og tror. Vi får personlig del i frelsen, blir Guds barn (Ef 2,8-9) og får Guds ånd i hjertet (Rom 8,15). Vi står skyldfrie i Hans øyne. Derfor kan Jesus også redde oss «fra vreden som kommer» ved hans gjenkomst (1 Tess 1,10).

Da får vi i stedet oppleve den fullkomne frelsestiden der djevelen for alltid er utenfor. Da er vi frelst både fra syndens skyld og fra syndens følger (synd, død, urettferdighet, sorg, smerte, angst, gråt og tårer, Åp 21,1-6). En kristen har noe stort å se fram til!

Hvem som helst kan bli frelst
som til Gud seg vender.
Dette bud Herren Gud
ut i verden sender.

(Nils Frykman)

Foto:© soleilc1 – Fotolia.com