Gud ser

Gud ser

Gud er et øye som ser perfekt og som ser alt, alltid.

De siste dagene har det ene øyet mitt spilt meg et puss.

Jeg våknet en morgen med et opphovnet øye, et øye som jeg ikke kunne se på. Synet mitt var ikke lenger perfekt (ikke at det var det i utgangspunktet heller da), og ikke kunne jeg se alt.

Brått fikk jeg erfare hvor viktig det å se er for å kunne trene, jobbe, se på tv eller bare fungere.

Du er Gud som SER»

På ett eller  annet tidspunkt fikk dette meg også til å tenke på hva Bibelen sier om ”øye” og om det å se. Her er noen utdrag:

Fra Salme 17,8:
Vokt meg som din ØYEsten,
skjul meg i skyggen av dine vinger

Og fra Salme 33,18:
Men Herrens øye hviler på dem
som frykter ham og venter på hans miskunn,

Eller fra historien om Herrens engel som taler til Hagar i 1 Mos 16,13:
Da gav hun Herren, som hadde talt til henne, navnet: «Du er Gud som SER». For hun sa: «Har jeg her virkelig fått se et glimt av ham som SER meg?!»

Gud blir som et fasettøye»

Øye blir nesten  et begrep eller en metafor som en kan bruke på Gud. For Gud er et øye som ser perfekt og som ser alt, alltid.

Gud blir som et fasettøye (et fasettøye er satt sammen av mange enkeltøyne, opptil flere tusen), det vil si et øye som ser alle, men som samtidig ser den ene.

Job 28,24:
Hans øye når til verdens ender,
alt under himmelen kan han se.

”Jesus tek seg av den eine som om ingen andre var”

 

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Kari Margrethe Solvang.

Bønn:
Kjære Gud
Takk for at du er en Gud som SER! Takk for at vi har fått et glimt av en Gud som SER oss!
Vi ber om at vi må få stadig flere glimt av Deg og at vi må få søke Deg!

Amen