Herren skal komme

Herren skal komme

Nå er det endelig advent, og vi feirer at Jesus kom til jorden for å gjenopprette vårt forhold til Gud.

Andakt

Denne andakten er skrevet av Fredrik Eriksen Sævik. Han kommer fra Ålesund, er 23 år og studerer medisin i Bergen.

Nå er det endelig advent. Dette er virkelig en fin tid forbundet med håp og glede. Ordet advent betyr egentlig «Herren skal komme», og det er det vi feirer; at Jesus kom til jorden for å gjenopprette vårt forhold til Gud.

«Den som venter  på noe godt, venter ikke forgjeves», sies det i ordtaket. Da jeg var yngre føltes det som om ventetiden til julaften tok en evighet, men da den endelig kom, var det verdt all ventingen.

Når så Jesus kommer på den store dag, kan vi gå ham frimodig i møte

Adventstiden symboliserer altså  ventetiden før Jesus kom til jorden første gang. Dette kan sees som en parallell til den tiden vi lever i nå. Vi lever nemlig i en annen adventstid, der vi venter på Jesu gjenkomst. Ingen vet når denne dagen kommer; ikke engang englene, men bare Gud selv.

Jeg tror noe av grunnen til dette er at det hjelper oss til å holde oss nær Jesus. Når vi hver dag gir livet vårt til ham i en daglig omvendelse, og lever nær ham, har vi olje på lampene våre (Matt 25). Når så Jesus kommer på den store dag, kan vi gå ham frimodig i møte.

I mellomtiden er  vi kalt til å leve for ham her på jorden. Misjonskallet gjelder fortsatt, og det samme gjør de vakre ordene fra Joh 1,12: «Alle som tok i mot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn».

Gud vil at alle skal bli frelst. Han spør oss om vi er villige til å gå ut og vinne mennesker for ham og forkynne en evig frelse. Jesus har ført oss fra døden til livet. La oss derfor glede oss over dette og leve våre liv som vi synger i sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv»:

Da skal vi som tilhører Jesus få leve sammen med ham i all evighet

«Tenk jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet! All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede. Ja, Jesus hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene, det er deg jeg skal tjene.»

Den dagen Jesus kommer igjen kommer han ikke som et guttebarn i Betlehem, men som seierherre. Da skal alle se hans prakt og herlighet. Da skal vi som tilhører Jesus få leve sammen med ham i all evighet. Han skal da «tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte» (Åp 21,4).

Dette er verdt å vente på!