Høydepunktet i kristen tro

Høydepunktet i kristen tro

Da er vi endelig her. Påskemorgen! Denne dagen som er høydepunktet i kristen tro. Denne dagen som for mange, mange år siden førte til at vår tro ikke bare er tull.

Andakt

Eirik Brekke Hauge (20 år) kommer fra Karmøy, og studererFysikk, astronomi og meteorologivedUniversitetet i Oslo. Han er forlovet med Grete, og gifter seg med henne i sommer.

Denne dagen gjorde vår tro til frelse og liv.Paulus beskriver oppstandelsen slik (1 Kor 15,14-22):

«Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud. For da har vi vitnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp.For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp.

Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder.Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus.Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.

Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.»

Evig skal døden væreKristus underlagt

Dette er et noen  flotte vers. Paulus sier det så konkret. Dersom Kristus ikke har stått opp, er vi falske vitner for Gud. Men Kristus er stått opp. Og slik vi alle skulle dø på grunn av Adam, skal vi alle få leve på grunn av Kristi seier på korset. Det gjør denne dagen verdt å feire.

I «Deg være ære» synger vi:

Jubelropet runger: Frelseren er her
Pris Ham alle tunger, Kristus Herre er
Deg være ære,
Herre over dødens makt
Evig skal døden være
Kristus underlagt

Disse linjene oppsumerer påskebudskapet så godt. Og det er absolutt verdt å la jubelropet runge.

Alt dette gjordehan for din og min skyld

1. påskedag er mer  enn en vanlig søndag, det er dagen hvor Jesus viste at Han er sterkere enn selv døden og ofret seg for oss etter en lang uke.

  • På palmesøndag red Jesus inn som en folkehelt i Jerusalem.
  • På skjærtorsdag hadde Han og disiplene den første nattverden og senere på kvelden ba Jesus Gud om å få slippe unna, men sa samtidig at Guds vilje måtte skje.
  • På langfredag stod Jesus forlatt av sine venner og sitt folk. Han måtte gå Via Dolorosa (Smertens vei), få en tornekrone og bli hengt på korset blant røvere.
  • På palmesøndag stod Han opp igjen og viste at Han virkelig er Guds sønn.

Alt dette gjorde  han for din og min skyld. Alt dette ble gjort slik at du og jeg kan få stå rettferdig fremfor Gud. Alt dette ble gjort slik at vi kan få være med Gud i evigheten og lovprise Ham.

Dette er et flott og mektig budskap om den ultimate kjærlighet! Og så absolutt verdt å feire.Har du husket å takke Gud for alt Han har gjort for deg? Hvis ikke er dette en flott dag til å stoppe opp og tenke på det.

God påske!