Hva har gresshopper, bjørner, påfugler og hyener til felles? Jo, vi finner dem alle i Bibelen

Hva har gresshopper, bjørner, påfugler og hyener til felles? Jo, vi finner dem alle i Bibelen

Bibelen er full av en mangfoldig fauna og dyrisk symbolikk.

Kreativt hjørne

Noen ganger skriver vi saker på iTro med litt alternative og kreative innfallsvinkler. Hva kan du fra før om Bibelens dyreliv?

Selv om Bibelen først og fremst handler om hvem Gud er og hans frelseshistorie gjennom Jesu frelsende død på korset for alle mennesker, kan vi faktisk lese mye om dyrearter i skriften. Allerede helt fra begynnelsen.

Dyr fra første side i Bibelen

Gud skapte vannet fullt av levende skapninger, fugler som flyr på himmelen, insekter, kryp og ville dyr. Alt dette skapte han før  menneskene, og Adam fikk i oppdrag å gi navn til dyrene. Etterpå kom Satan, i form av en slange, til å friste Adam og Eva i syndefallet.

Videre kommer historien om Noas ark, kanskje Bibelens mest kjente historie om dyr. Gjennom oppveksten har du sikkert sett mange illustrasjoner av dyr som gikk to og to inn i arken, men visste du at Noa faktisk hadde med seg sju par av alle de rene dyrene?

Rene og urene dyrearter

Kapittelet i Bibelen som er mest fylt opp med dyr er 3.Mosebok kapittel 11. Her ramser Herren opp en konkret liste over hvilke dyr israelittene kunne spise og hva som var forbudt.

Gresshopper – en delikatesse?

Israelittene kunne blant annet ikke spise kamel, fjellgrevling, struts, måker og flaggermus (kanskje Gud visste at de kan spre virus?). De kunne heller ikke spise anaka-firfirler, koah-firfirsler og letaa-firfirsler. Derimot fikk de tillatelse til å spise arbe-gresshopper, solam-gresshopper, hargol-gresshopper og hagab-gresshopper.

Dyr var også en sentral del av ofringene israelsfolket gjorde til Herren, hvor de blant annet ofret storfe, geiter, sauer og duer.

Snakkende esler og aggressive bjørner

Det finnes også noen litt mer uhyggelige og spesielle dyrehistorier fra skriftene. De mest kjente er trolig da Jona ble slukt av en stor fisk, og Daniel ble sendt ned i løvehulen.

Vi kan også lese i 4.Mosebok 22 om at eselet til Bileam kunne snakke! For ikke å glemme den brutale historien fra 2.Kongebok 2 da to bjørner rev i hjel førti barn fordi de gjorde narr av profeten Elisja som var flintskallet. Flaks at fyren på artikkelbildet hadde hår! (Sjekk gjerne ut denne videoen for å forstå mer av hva den historien går ut på).

En av de bibelske personene som var mest opptatt av dyr var kong Salomo, som med sin visdom talte om fe og fugler, krypdyr og fisker (1 Kongebok 4,33). Men han likte tydeligvis å spise mye dyr også. Hver dag (!) de lagde mat hos Salomo gikk det med tretti okser, hundre sauer, hjorter, gaseller, dådyr og gjess. Han hadde også en trone med importerte elfenben.

Løver, ulver og lam

Som nyfødt ble Jesus lagt i matfatet til dyrene, og ble pekt ut som Guds lam av døperen Johannes.

Vi er sauene, og Jesus vår hyrde.

Jesus er lammet som med sitt blod har frikjøpt meg og deg, og mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner (Åpenbaringen 5,9), men han er også løven av Judas stamme som seirer.

Jesus beskriver også falske profeter som glupske ulver i fåreklær.

Flere andre steder sammenligner Bibelen oss mennesker med sauer som har gått seg vill (Jesaja 53,6), men at Jesus er vår hyrde som skal ta vare på oss.

Tidligere i Jesaja kapittel 11,6-7 beskriver profeten at følgende skal skje etter dommedag:

Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve skal beite samen, mens en smågutt gjeter dem. Ku og bjørn skal beite, ungene deres legge seg sammen, og løven skal ete halm som oksen. 

Villdyr i Bibelens fauna

Store villdyr som var kjent for de bibelske forfatterne var blant annet: løver, bjørner, leoparder, ulver, rever, hyener, sjakaler, strutser, gaseller, antiloper, hjort, fjellgeiter, apekatter og påfugler.

Fisk blir nevnt nesten 70 ganger i Bibelen, og trolig er det snakk om tilapia. Jesus mettet fem tusen med to fisk og fem brød, disiplene fikk så mye fisk at de måtte tilkalle andre båter da Jesus sa de skulle kaste garnet ut på andre siden. Jesus grillet også fisk etter oppstandelsen.

Slanger forekommer også flere ganger etter at Satan tok den formen i Edens hage. I 4.Mosebok 21 sendte Herren inn giftige serafslanger blant folket, og redningen ble en kobberslange folket kunne se på for å leve. Paulus ble også bitt av en giftig slange på Malta uten å bli forgiftet.

Apokalyptiske dyr

Selv om Bibelen beskriver en vanlig fauna og husdyr, møter vi også andre mildt sagt spesielle skapninger i skriften.

Da Esekiel fikk se Guds herlighet så han fire levende skapninger. Beina var rette, føttene som kalveklover og de skinte som blankpusset bronse. De hadde vinger, menneskehender og fire ansikter. Foran som et menneske, til høyre som en løve, til venstre som en okse og bak som en ørn.

Bibelen nevner også to skapninger som kalles Leviatan og Behemot i Job kapittel 40. Flere tenker det en krokodille og flodhest, men beskrivelsene av dem gir også inntrykk av noe mer. Det står blant annet at Leviatan kan sprute flammer av ild fra gapet.

I Johannes åpenbaring leser vi også om en stor ildrød drage med sju hoder og ti horn. Det var også hester som hadde hoder som løver, med ild som sto ut av munnen på dem. I tillegg til  gresshopper som så ut som hester rustet til krig, med gullkranser om hodet, løvetenner og hale med brodd som skorpioner.

Sjansen er stor for at dette er symbolske beskrivelser, men det gjenstår å se.

Har du lært noe nytt om bibelens fauna? Utforsk gjerne mer på egenhånd i Bibelen.

Twenty20

Kreativt hjørne

Noen ganger skriver vi saker på iTro med litt alternative og kreative innfallsvinkler. Hva kan du fra før om Bibelens dyreliv?