Ikke in akkurat

Ikke in akkurat

Å være en Jesu disippel er ikke på moten.

Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men å være en kristen er ikke på moten. Alt rundt oss handler om alt annet enn å følge Jesus. Sjekker du ut førstesida til Dagbladet eller en annen avis, legger du fort merke til at det handler om å ha oss selv i fokus.
Enten kan du lese om hva som må til for å fylle dine behov som sex og penger, eller så går det på hvordan du kan nå dine drømmer og kjendiseri.

Jesus sier: Følg meg!

Med andre ord , mye av det vi hører og ofte ser i dag sier alt en disippel ikke er! Å være en Jesu disippel er ikke på moten. Gå for deg selv, ha tro på deg selv sier samfunnet. Men hva sier Jesus?

Jesus sier: Følg meg!

Disse to ordene som Jesus sier, er livs forandrende og utrolig utfordrene når vi våger å gjøre akkurat det, og følge han. For da er det ikke lenger oss selv vi følger og lever for – men han. Det gir en helt annen retning på livet, da er det ikke mine egen behov som er sentrum for hva jeg gjør, men Guds vilje.

Jesus bor i deg

Å være en  kristen, gi opp seg selv for å følge Jesus det koster og vil koste oss mye. Men den relasjonen er noe som vil vare, ikke bare her å nå men helt inn i evigheten. Med moten er det annerledes, den skifter etter en kort eller lengre tid. Og verden vi lever i trenger at vi ikke følger strømmen, men den trenger at vi er Jesu disipler!

I Galaterne står  det noe om hva som skjer når en har valgt å følge Jesus, Paulus Skriver:

Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Galaterne 2. 20

Mennesker vil se  Jesus igjennom deg og meg når vi velger å følge han. Jesus bor i deg, han er med deg og han ønsker å vise deg den veien du skal gå! Og i denne verden vil det kanskje ofte føles som å gå i mot strømmen, men den strømmen av mennesker som du og jeg møter – trenger Jesus!

Bønn:

Kjære Gud!
Takk for at du er med oss når vi ønsker å følge deg!
Jesus jeg ber om at du må gi oss frimodighet til å våge å være annerledes.
Styrk oss, og gi oss kraft og sindighets ånd!

Amen