Jeg vil være en sau

Jeg vil være en sau

Jesus er vår hyrde og vi er hans sauer. Han bryr seg om oss og elsker oss mer enn vi noen gang kan forstå. Og når hyrden min roper på meg, så vil jeg følge.

Jeg har mange ganger hørt historiene i Bibelen om hvordan vi er som sauer og Gud er vår hyrde. Likevel har det kanskje ikke helt gått opp for meg hvor bra denne sammenligningen faktisk er før jeg var hjemme hos foreldrene mine i sommer.

Jesus bruker selv denne sammenligningen mange ganger. For eksempel her i Johannesevangeliet:

“Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene.”
(Johannes 10,14-15)

“Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.”
(Johannes 10,27)

De bare løp etter, for hyrden deres kalte på dem.

Min far elsker å gå og se etter sauene våre. Gi dem litt mat. Kose litt med dem. Telle over at vi har alle. Egentlig bare se litt på dem. De er jo så vakre.

Vår himmelske far ser på oss på samme måte. Han elsker å se etter oss. Han vil gi oss vårt daglige brød. Han vil passe på oss og ta seg av oss. Han gav til og med sitt liv for oss.

Faren min er kanskje over gjennomsnittet glad i sauene sine, men det blir da desto enklere å skjønne og forstå det Jesus snakker om i Bibelen. Vi er sauene hans og han passer på oss.

Det beste poenget den dagen jeg var sammen med faren min til sauene, var da han sa mens han sprang nedover bakken: ”Se, Marianne. Jeg er hyrden deres.” Alle sauene hørte han og sprang etter ham, uten å tenke på om det kom en hump eller noe annet i bakken som de kunne skade seg på. De bare løp etter, for hyrden deres kalte på dem.

Når hyrden min roper på meg så vil jeg følge. Jeg vil være en slik sau

Poenget blir tydelig. Jesus er vår hyrde og vi er hans sauer. Han bryr seg om oss og elsker oss mer enn vi noen gang kan forstå. Han kjenner oss og vi skal få lov til å kjenne Han og bli bedre kjent med Han. Vi skal få følge han når han kaller og stole på at han har kontroll, han som leder oss.

Mitt største ønske er at jeg skal være en slik sau som hører når hyrden min roper og som følger ham uten å faktisk tenke på konsekvenser. Når hyrden min roper på meg så vil jeg følge. Jeg vil være en slik sau.

Privat