Kjenne Gud – Elske Gud

Kjenne Gud – Elske Gud

Å kjenne Gud er mer enn å vite eller kunne noe om Gud.

1 Joh 4,16: Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet,
og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.

Hva er fellesnevneren  for alle de kristne forbildene vi har? Hva er det som forener Paulus og Peter
og alle trosheltene vi finner i GT? Hva er det Martin Luther deler med mor Teresa, William Wilberforce og
Marie Monsen som gjør dem til forbilder for oss?

Er det ikke den altoppslukende kjærligheten til Gud uttrykt gjennom deres liv i tro? En inderlig
kjærlighet til Gud, en kjærlighet som forener disse vidt forskjellige personene på tvers av tider og
steder. Er det en kjærlighet for de utvalgte få, for noen som var/er sykt flinke til å elske?

«Det er liksom en lengsel dypt der inne som ikke forsvinner»

«Øvelse gjør mester» , hører vi. Også ligger det nok mer for noen enn andre. Kanskje det til og med
er noe spesielt i personlighetene til visse mennesker som gjør dem i stand til å elske mer enn oss
andre. Og slik fortsetter vi å resonnere uten at vi klarer å bli helt fortrolige med egne konklusjoner.
Det er liksom en lengsel dypt der inne som ikke forsvinner.

Bibelen river ned alle våre forsvarsverk og forteller at kjærlighet er responsen til en Gud som gjør
seg kjent med oss (1 Joh 4,8). Når vi også vet at Jesus er den samme igår, idag og til evig tid (Hebr
13,8), da har vi ingenting å bortforklare med lenger. Det har ingenting med personligheter å gjøre.
Heldigvis!

«Å kjenne Gud er mer enn å vite eller kunne noe om Gud»

1 Joh 4,10: Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til
soning for våre synder.

Vi har sikkert hørt og lest dette verset så mange ganger at vi har glemt hva det impliserer. Det er
Gud som tar initiativet. Gud er interessert i oss! Vi elsker fordi han elsket oss først forteller
Johannes (1 Joh 4,19). Kjærligheten er det uunngåelige utkomme av det å bli kjent med Gud.

Vi trenger å bli kjent med Gud! Og å kjenne Gud er mer enn å vite eller kunne noe om Gud. Det
begynner å respondere på Guds tilnærminger. Det er ikke mer avansert enn det. To naglemerkede
hender sier at Han elsker deg høyt. I går og idag og til evig tid. Er det mulig å forbli passiv til en
slik kjærlighet? Jeg tror trosheltene roper nei!

Andakt

Andakten er skrevet av Eivind Bø.

Bønn:
Kjære Gud,
Gi oss nåde til å søke deg oppriktig.
Jesus, du alene kan møte vår lengsel.
La oss lære å kjenne Deg og
den kjærlighet du har til oss så vi kan tro på den.
Så vil du la oss bli i kjærligheten, vi deg og du i oss.
Amen.