Kom til Jesus

Kom til Jesus

Jesus ber oss komme til Ham, tro på Ham og la Han ta del i livene våre.

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, skrevet av en av iTros faste andaktsskribenter.

I Bibelen kan vi lese om konger som gjorde etter Guds vilje og styrte landet på en god måte, og så dukker det opp konger som «gjorde det som var ondt i Herrens øyne.»

Vi husker kanskje også at Israelsfolket som ble frelst fra slaveriet, gang på gang glemte Gud og vendte Han ryggen.

Vi tilber det skapte framfor skaperen

Jeg kan ta meg i å tenke: «Hvorfor gjorde de imot Guds vilje, Han som hadde frelst dem?» De laget offerhauger, tilba andre guder, gjorde det som brøt mennesket ned og ikke bygde opp.

Er vi ikke litt sånn i dag og? Vi ofrer tid, krefter og penger på det som ikke har verdi. Vi tilber det skapte framfor skaperen (Rom 1,25b), og har vi vel noen gang brukt mer penger på kroppen vår og for at vi selv skal være mest lykkelig enn i dag? Vi skyver oss selv opp og fram.

«Vi må skjerpe oss»

Hvorfor lever vi slik? Hvorfor gjør vi imot Gud som er så nådig og god mot oss? Han som har vist oss i Bibelen at Han vil være med oss hele veien. Sånne spørsmål får meg til å tenke: «Vi må skjerpe oss. Nå må vi begynne å gjøre gode gjerninger, være mer aktive for Guds rike, be mer og lese mer i Bibelen.»

Men, er det egentlig den måten Gud ønsker vi skal komme til Ham? Er det slik vi blir frelst, med å først streve etter å bli bedre? Med å først prøve å bli syndfrie?

Ingen check-liste for å bli kristen

For så sier Herren Gud, Israels Hellige: «Hvis dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være.» Men dere ville ikke.  (Jes 30,15)

Er vi for opptatt av våre eiendeler, penger og hvordan vi selv skal bli mest lykkelig? Gud kaller oss til å komme til Ham, ta imot nåde, styrke og hvile. Men vi vil ikke?

Eller tror vi rett og slett at vi må gjøre alt riktig først, bli en god kristen før vi kan komme til Ham?

Når Jesus møtte de som var utstøtt fra samfunnet, kvinnen ved brønnen og Sakkeus for eksempel. De som alle så på som store syndere. Gav han dem da en check-liste over det de måtte gjøre for å kunne være en kristen?

Nei. Jesus ba dem komme til Ham, tro på Ham og la Han ta del i livene deres. Og slik startet forandringen i livene deres.

Vente på Gud

Tenk at vi kan først komme til Ham og holde oss i ro, da skal vi bli frelst. Og kanskje er det når vi holder oss i ro, hviler, er i stillhet og tillit til Gud at Han kan tale til oss og vise oss hva Han vil bruke oss til i dag.

Og derfor lengter Herren etter å vise nåde, derfor reiser han seg for å vise barmhjertighet. For Herren er rettens Gud. Salige er alle som venter på ham! (Jes 30,18)

John Olav Selstø

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, skrevet av en av iTros faste andaktsskribenter.