Kristen kjæreste?

Kristen kjæreste?

Er det så viktig om kjæresten min er kristen?

Spørsmål:

Jeg har i den siste tiden hatt en del diskusjoner med noen gode guttevenner av meg anngående temaet kjæreste. Om den man blir sammen med burde være kristen. For meg, som kristen er dette en selvfølge. Det er det som er det viktigste for meg, og jeg må si jeg ble nokså frustrert når jeg fikk vite at de to vennene mine ikke tenke det samme. Hva sier bibelen om at den man velger å tilbringe resten av livet sammen med burde være kristen? Jeg forstår at det gjør ting lettere som kristen, men er ikke dette noe som Gud ønsker for våre liv? At man som kristen burde ha en forhold til en annen kristen og kan da også inkludere Gud på flere områder i forholdet?

Svar:

Takk for at  du vil dele dette spørsmålet med oss – et spennende og veldig aktuelt spørsmål som jeg tror de fleste vil måtte tenke over i større eller mindre grad i løpet av livet.

Bibelen sier ingen  ting om at det er direkte ulovlig eller synd å finne seg en kjæreste eller ektefelle som ikke er kristen. Slik er det på mange områder i livet. Bibelen gir kanskje ikke et klinkende klart svar på hva som er det riktige, men den legger likevel føringer for hva som vil være til det beste for oss.

Vi blir ikke frelst ved å gjøre det som er riktig

Det som er  spennende med å være kristen, er at det ikke først og fremst handler om å følge en liste med regler, men om å ha en tett relasjon til Jesus. Vi blir ikke frelst ved å gjøre det som er riktig, men ved å ta imot Jesus som Herre (sjef!) og frelser. Dette sier Bibelen derimot veldig mye om:

Johannes første brev 5,11-12:

”Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.”

Så da blir  spørsmålet: Hvilke valg er det lurt å ta i livet for å kunne holde seg nær Jesus?

Hvilke valg er det lurt å ta i livet for å kunne holde seg nær Jesus?

Vi mennesker er  kalt til å være Guds barn, og til å fortelle andre om Jesus. Gud har lagt ned i oss nådegaver som vi skal bruke til å fremme hans rike. Derfor tenker jeg at det er lurt å tenke strategisk i forhold til dette også når det gjelder hvem man vil tilbringe livet sitt med.

Dette kan være  viktige spørsmål å stille både seg selv og hverandre: Vil du og den andre personen det samme i livet? Har dere det samme kallet og de samme visjonene? Vil denne personen styrke din relasjon til Jesus, eller gjøre den mere skjør?

Gud oppfyller ikke alltid våre ønsker, men han holder alltid sine løfter

Livet her på  jorden er bare en kort stund sammenlignet med evigheten. Ta de valgene i livet som hjelper deg til å holde deg på himmelveien og som kan få andre til å gå på denne.

Og husk at  du alltid kan be Gud om visdom i alle spørsmål. Gud svarer alltid, selv om han ikke alltid svarer slik vi vil. Han oppfyller ikke alltid våre ønsker, men han holder alltid sine løfter.

Ill.foto:  SyncHealth on flickr