Kristne og klær

Kristne og klær

Hvordan kan kristne kle seg?

Hvordan skal kristne kle seg? Hva er sømmelig? Hvordan skal vi forholde oss til dette i dag? Vi vil jo være forbilder og ikke føre noen til fall med usømmelige klær.

Det er riktig som du sier at Bibelens råd om klær først og fremst handler om at vi skal kle oss sømmelig. Og du har helt rett i at oppfatningen av hva som er sømmelig forandrer seg fra land til land og fra kultur til kultur. Noen steder går damer toppløse uten at noen reagerer, andre steder er kvinner tildekket fra topp til tå. Oppfatninger endrer seg med tiden i Norge også. Derfor blir det feil å late som om grensen for sømmelighet er fast og grei å forholde seg til uansett tid og sted.

Verset forteller blant annet at noen deler av kroppen er mer privat enn andre

Bibelen er litt mer konkret når den ett sted skriver: «Lemmer vi blyges ved, kler vi med større bluferdighet.» Selv om dette verset først og fremst handler om «Jesu legeme», som er menigheten, bruker det en norm for sømmelighet som et eksempel. Verset forteller blant annet at noen deler av kroppen er mer privat enn andre. Dersom noen bruker klær som tydelig framhever private kroppsdeler, med andre ord spiller på sex, tror jeg ikke motivasjonen først og fremst er at man ønsker å kle seg sømmelig.
Øystein Sunde laget en gang en sang som het «Frøken bibelstripp». Der harselerte han med kristne korjenter som kledte seg som sex-bomber. Han hadde et litt viktig poeng: Det er litt trist om gutta kommer inn på et møte for å få påfyll av Jesus, og går ut igjen med hodet fullt av de fine formene til jentene som var forsangere. Også andre sammenhenger er dette et poeng. Gud vil at vi kristne skal kjempe imot våre fristelser til for eksempel utukt og hor. Jeg håper at vi hjelper hverandre i denne kampen, i stedet for å være en årsak til ekstra sterke fristelser for hverandre.

Gud vil tydeligvis ikke at vi skal kle oss som om vi var intetkjønn

Samtidig er det en balanse i Bibelen. I Det gamle testamentet finner vi for eksempel et forbud for kvinner mot å kle seg i mannsklær og for menn om å kle seg i kvinneklær. Gud vil tydeligvis ikke at vi skal kle oss som om vi var intetkjønn, men at det skal være en synlig forskjell på menn og kvinner. Det er ikke meningen at den spenningen som oppstår mellom gutt og jente på grunn av kjønnsforskjeller, er skitten og syndig og derfor må fjernes og tilintetgjøres.
Dermed har jentene følgende utfordring: Kle seg kvinnelig, uten å spille på sex (bevisst eller ubevisst). Gutta har tilsvarende utfordring: Kle seg mannlig uten å spille på sex. Problematisk? Jeg tror at en kristen som har et bevisst ønske om å kle seg sømmelig, har et veldig godt utgangspunkt når klesplaggene skal velges!

Ill.foto: Oberazzi on flickr.com

Spørsmål og Svar

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under Påfyll.

Vil du sende inn et spørsmål gjør du det under Kontakt Oss.