Lammet

Lammet

Et av de merkeligste navnene som blir brukt om Jesus er «Lammet».

Glose

Når vi leser Bibelen og hører kristne snakke sammen kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloser-spalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

Sverre Bøe er ansatt på Fjellhaug internasjonale Høgskole.

Dagens glose:  Lammet

Tenk å kalle Guds Sønn for en saue-unge! Hvorfor er det slik? Han som først brukte det navnet om Jesus, var Døperen Johannes. Da han fikk se Jesus, ropte han ut mens han pekte på ham: «Se der, Guds lam, som bærer verdens synd!» (Joh 1,29).

Jeg tror at  tilhørerne stusset ganske mye. Men tenkte de godt etter var det sikkert to tanker fra Det gamle testamente som dukket opp hos dem. De forklarer bakgrunnen godt.

De skulle slakte hvert sitt lam og stryke lammets blod på dørkarmene

Da Israels-folket  hadde vært i Egypt i 400 år og var blitt slaver, ville Gud fri dem ut. Han lovte dem at de skulle få igjen landet Israel, «landet som flyter av melk og honning». Men farao ville ikke slippe fra seg et par millioner slaver uten videre. For å få ham til å lyde måtte Gud sende ti fryktelige plager over egypterne. Noen av plagene ligner det vi ville kalle naturkatastrofer.

Den siste av disse ti plagene var en dødsengel som skulle gå gjennom hele Egypt og drepe hver førstefødt sønn. For at ikke israelerne også skulle rammes, skulle de slakte hvert sitt lam og stryke lammets blod på dørkarmene. Blodet skulle være det tegnet som gjorde at engelen gikk forbi. «Gå forbi» het på deres språk «påske».Slik er bakgrunnen for både «Lammet» og «blodet» som redning for Guds folk. Dette står fortalt i 2. Mosebok, kapittel 12.

Lammet Jesus ble gjort til syndebukk

Profeten Jesaja mottok  en ganske spesiell profeti om Jesus: Han skal være som et ekstra lydig lam som ikke protesterer, verken når de klipper eller slakter det (Jes 53,7). Poenget er at dette lammet egentlig ikke skulle dø. Men det ble ofret i stedet for dem som hadde fortjent å dø. Det var vi som skulle dø. For vi er lik sauer som vender seg alle andre veier enn til hyrden (Gud). Men Gud «flyttet» vår straff over på «lammet» Jesus. Han ble såret, knust og slaktet i stedet for oss. Vår straff ble lagt på Jesus. Ved hans sår har vi fått legedom (Jes 53,5). Lammet Jesus ble gjort til «syndebukk». Gud ville det slik. Ja, Jesus ville det til og med selv. Han gikk frivillig inn under straffen (Hebr 10,7).

Johannes’ Åpenbaring bruker  ofte «Lammet» som navn på Jesus. Johannes fikk se Jesus i himmelen, og han så ut som et lam som var slaktet (Joh Åp 5,6). Arrene fra korsfestelsen følger Jesus like til himmelen. De som er i himmelen synger lovsanger til Lammet, Jesus (Joh Åp 14,1-5). For «det er han som har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til et kongerike, til prester for vår Gud» (Joh Åp 1,5-6).Det er lov til å starte på den sangen allerede nå!

Foto: David Rogers