LEVENDE TRO: Alt du trenger

LEVENDE TRO: Alt du trenger

Her finner du det femte av åtte bibelgruppeopplegg om Kolosserbrevet.

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg i 8 deler. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få opplegget gratis her på iTro annen hver søndag.

  1. Takk og be for samlingen
  2. Les Kol 2,9-23 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
  3. Lytt til: Forvent mer – Salt Bergenskirken
  4. Les teksten under, høyt i fellesskap
  5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
  6. Del bønneemner og be for hverandre

Han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger.

Selv om det er mange år siden jeg forstod hvem Jesus var og at det han har gjort gir meg rett til å kalle meg Guds barn (1 Joh 3,1), så tar jeg meg allikevel ganske ofte i å tenke – det kan umulig være godt nok å tro på Jesus. Er ikke det litt lite å gjøre for å fortjene å bli redda liksom?

Så åpner jeg Bibelen og fyller meg med Guds sannheter, og så ser jeg det igjen og igjen: Alt det jeg vil bidra med – det fungerer ikke. For hvis jeg først skal gjøre meg fortjent til å leve sammen med Gud, da må jeg oppfylle alle krav til punkt og prikke (5 Mos 10,12-13), og jeg har ikke sjanse.

Sannheten om meg

I Romerbrevet 3,20 skriver Paulus at ingen blir rettferdige for Gud ved å gjøre alt det som loven krever. (Loven betyr Guds bud og krav, spesielt de ti bud.) Det som skjer når vi leser loven, er at vi ser at vi ikke klarer å holde alt det Gud krever av oss. Hvis Gud kunne senka lista si litt, gjort kravene litt lavere, da kunne jeg kanskje tenkt at det var verdt å prøve i alle fall, men lista ligger skyhøyt! Jeg er ikke i nærheten av perfekt, så jeg har ikke noe å komme med.

Det er denne sannheten om oss mennesker Paulus beskriver i de første versene vi har lest i dag. Og sannheten er så brutal at det handler om død og liv. Uten Jesus er vi døde, fortapte, uten håp, fordi vi ikke klarer å prestere godt nok til å fortjene å være sammen med Gud. Men i tro på Jesus er virkeligheten en helt annen. Vi har blitt gjort levende. Vi har gått fra død til liv!

Løsningen på mitt problem

Paulus bruker et bilde når han beskriver synden som binder oss mennesker. Det er som at vi kommer til Gud med et enormt stort gjeldsbrev, at vi skylder han enorme pengesummer som vi aldri noen gang klarer å få til å gå i null.

Da Jesus døde på korset hadde han klart å leve et perfekt liv, og Guds plan var at det livet skulle gjelde i vårt sted. Det betyr at Gud tok dette gjeldsbrevet og rev det i stykker og kastet det. All gjelden vår er borte, på et blunk, fordi Gud har bestemt det sånn.

Det er så viktig at vi får med oss at det brevet blir revet i stykker. Ofte tenker vi at det Jesus egentlig gjør er å hjelpe oss til å betale ned gjelden fortere. At vi på en måte blir mer og mer Guds barn, og mindre og mindre syndere etter hvert som vi lever som kristne. Det er ikke sant!

Sannheten Bibelen lærer oss er at det skjer på et knips. Det er et før og et etter. Når du tror på Jesus er du gjeldfri. Punktum. Ferdig snakka. Det heter rettferdiggjørelse på kristenspråket og er det mest fantastiske Bibelen lærer oss. Det er løsningen på problemet vi har med Gud.

Livet blir perfekt – senere

Når vi har blitt kristne kan vi fort tenke at nå skal livet bli perfekt og problemfritt. Og det skal det – en gang, men ikke nå. Det perfekte livet venter på oss i evigheten sammen med Gud. Her og nå er de gode nyhetene at vi får leve livet vårt sammen med Gud, som Guds barn, med Den hellige ånd i våre hjerter og med Jesus som vår bror og beste venn.

Vi har fått håp, trøst og hjelp til å leve i denne verden som fortsatt er prega av synden og vonde ting. Og Guds løfter til oss er at Jesus har gjort alt som trengs, og at han er med oss alle dager (Matt 28,20), slik han også lovet Paulus det (Apg 18,10).

Spørsmål til samtale

1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
2. Hva tenker du når du hører dette: Du klarer aldri å prestere det Gud krever for at dere skal ha en relasjon?
3. Les de 10 bud (2 Mosebok 20). Hvilke syns du er vanskeligst å holde?
4. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva mener Paulus med bildet om gjeldsbrevet?
5. Hvorfor er det umulig å være bare litt kristen?

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg i 8 deler. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få opplegget gratis her på iTro annen hver søndag.