Levende Tro Basic: ALLE TROR PÅ NOE

Levende Tro Basic: ALLE TROR PÅ NOE

Dette er det andre bibelgruppeopplegget i serien «Jeg tror jeg tror». Hva er kristen tro egentlig?

Levende Tro Basic: Jeg tror jeg tror

Levende Tro Basic: JEG TROR JEG TROR er iTros andre bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også syv andre LEVENDE TRO-hefter for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.

 1. Takk og be for samlingen.
 2. Les bibelteksten. Skriv gjerne ned det du lurer på mens du hører den lest.
 3. Les teksten under høyt i fellesskap.
 4. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
 5. Del bønneemner og be for hverandre.
 6. Repeter samlingen helt kort til slutt med punktene under «Hva kan vi lære»

Bibeltekstene:

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Joh 3,16.

«Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige.» Rom 5,18–19

Relasjon, ikke religion

Hvis du har lært om kristendom på skolen, vet du at det er den største religionen i verden. Samtidig vil mange kristne heller fortelle om den kristne troen på denne måten: Kristendom er ikke en religion, det er en relasjon, et nært forhold til Gud selv. Det handler om å kjenne en person – Jesus.

Alle mennesker tror på noe, alle har et livssyn. Det betyr at vi alle har noen tanker om hvordan verden fungerer, hvorfor den er som den er og hva som er årsaken til at ting er slik vi opplever dem.

Vi trenger å finne slike svar, fordi det er naturlig for oss mennesker å lete etter svarene. Noen livssyn involverer ikke å tro på en gud, andre gjør det – og da heter det religioner.

Kristendommen skiller seg ut

Her kommer en veldig stor forskjell mellom kristendommen og andre religioner inn. Andre religioner forteller deg hva du som menneske skal gjøre og ikke for å bli akseptert av Gud.

Men det viktigste budskapet i kristen tro er nettopp at du aldri kan klare å leve det perfekte livet Gud krever av deg. Derfor har han reddet deg, og du kan ta imot troen på Jesus, slik at det perfekte livet Jesus levde kan gjelde for deg.

Troen kan du ta imot som du tar imot en gave, altså helt gratis. Denne gaven gir oss fellesskap med Gud selv, og tilbys alle, uansett hvem vi er eller hva vi har gjort.

For enkelt?

Kan kristendom virkelig forklares så enkelt? Ja, det kan faktisk det. Kristendom handler om å tro at du trenger en redningsmann, Jesus, og at han har gjort alt for deg. Samtidig kan vi si mye mer om hva kristen tro er, og hvis du vil bli trygg på hva det viktigste innholdet i troen er, kan du lære deg fire begrep:

 1. Skapelse
 2. Syndefall
 3. Frelse
 4. Fullendelse

Bibelen er stedet vi går til for å finne svarene på hva kristne tror på. Dit kan vi ta med oss spørsmålene om livet og verden, hvorfor ting er som de er rundt oss og inni oss, og hva som er meningen med livet.

1. Skapelse

Bibelen forteller det vi kan kalle den store fortellingen om Gud, verden og menneskene, og alt begynner med skapelsen. Da Gud skapte verden, gjorde han det fordi han ville det.

Gud er uskapt, har alltid eksistert, og er den mest kreative som finnes. Da han bestemte seg for å skape, trengte han ikke mer enn sin egen vilje og å bruke sitt ord. Det står: «Gud sa …», og så ble det slik.

En viktig egenskap ved oss mennesker er at vi har fri vilje.

Til slutt, som kronen på skaperverket sitt, laget han mennesket. Adam og Eva ble skapt som mann og kvinne, for å være et team. De fikk i oppdrag å passe på jorda og fylle den med folk. Og i begynnelsen var alt uendelig godt og perfekt, og Gud og menneskene var helt nær hverandre.

2. Syndefall

En viktig egenskap ved oss mennesker er at vi har fri vilje. Gud ville ikke skape oss som roboter, han ville at vi skulle velge selv å leve nær ham.

Derfor var det også mulig for Adam og Eva å velge bort Gud, og i 1. Mosebok 3 leser vi om hva som skjedde da de valgte å gå imot Guds vilje. Da Eva spiste frukten fra et tre Gud hadde sagt de ikke måtte spise av, fikk det enormt store konsekvenser.

Det sier oss noe viktig om hvem Gud er: Han er den som har skapt oss og som har rett til å definere hva som er godt og vondt, riktig og galt. Gud er også hellig, noe som betyr at alt må være godt og rett for at vi skal kunne være sammen med ham.

Da Eva og Adam spiste av frukten, valgte de å trosse Gud. De syndet, og det fikk enorme konsekvenser for alle mennesker fra den dagen av.

Det syndefallet lærer oss om verden vi lever i, er at det gir oss en forklaring på hvorfor det er så mye vondt rundt oss og i oss. Da syndefallet skjedde, måtte menneskene forlate sitt liv i Guds nærhet.

Det ble et stort skille mellom menneskene og Gud, og de måtte fra nå av leve i en verden vi kjenner oss godt igjen i: Her er det død, ondskap, sorg, krangling, sinne, vold og sykdom. Vi mennesker klarer ikke å være gode med hverandre, vi har det ikke godt med oss selv, og vi har i utgangspunktet ikke mulighet til å være nær Gud. Syndefallet forandret alt det som var godt, og ga oss et stort problem.

3. Frelse

Gjennom Det gamle testamentet ser vi at Gud velger seg ut et folk som han vil være nær: Israelsfolket. Han lover dem at han aldri skal svikte dem, han elsker dem og vil være nær dem, men de velger bort Gud igjen og igjen.

Gud gir dem lover og regler for hvordan de må leve for å kunne være nær ham, men de klarer ikke å holde dem. De er aldri trofaste og klarer aldri å leve etter Guds standard, men Gud gir dem ikke opp. Han elsker menneskene han har skapt, og han har en plan.

En dag kommer Gud selv til jorden, som et lite menneske. Jesus lever blant sitt folk, jødene, i Israel, og er fullt ut menneske og fullt ut Gud på samme tid.

Gud har kommet til jorden for å frelse menneskene, redde dem og ordne opp i problemet syndefallet skapte.

Når Jesus dør på korset betyr det to viktige ting: Han er et menneske som har levd et perfekt liv, og det livet han har levd gjelder for alle mennesker som vil tro på ham.

Han er også Gud, og derfor er han sterk nok til å seire over døden og ondskapens makt. Når Jesus står opp igjen fra graven på første påskedag, har han vunnet over ondskapen for alltid. Han har frelst menneskene og gjort det mulig for oss å leve nær Gud igjen.

Når vi tror på det Jesus forteller oss, og tror at vi trenger han, da er vi frelst, og da kan vi leve hver eneste dag som kristne, som Guds barn, nær Gud, som har skapt oss og som elsker oss.

4. Fullendelse

Det fjerde og siste punktet kalles fullendelsen. Når du ser rundt deg i verden, er det naturlig at du spør: Har Jesus vunnet over synden? Jeg ser jo så mye vondt rundt meg hver eneste dag.

Ja, Jesus har vunnet, men han har ikke tatt det endelige oppgjøret med alt det onde ennå. En dag skal Jesus komme igjen for å dømme levende og døde, og Gud skal gjenopprette denne ødelagte verden og skape en ny, perfekt verden, der vi skal få leve sammen med ham for alltid.

Når vi tror på Jesus får vi en smakebit av dette nye, perfekte, men det blir ikke fullkomment før den dagen kommer. Og da kan du stole på at alt det vonde skal utryddes for godt!

Spørsmål:

 1. Hva er det første du tenker på etter å ha lest dette?
 2. Hvordan vil du svare på spørsmålet med dine egne ord: Hva er det viktigste i kristen tro?
 3. Hvilke svar finner vi i Bibelen når vi lurer på hvorfor ting er som de er i verden rundt oss? Og hva finner vi ikke svar på? 4. Hva betyr det for deg å vite at du er skapt av Gud?

En bønn du kan be:

Gud, takk for at du vil fortelle oss hvem vi er. Hjelp oss å forstå det vi trenger å forstå, og hjelp oss å tro på deg og bli bedre kjent med deg. Hjelp oss å forstå hvem vi er, og til å tro på at vi er de du sier at vi er. Amen.

Hva kan vi lære?

Hva er kristen tro egentlig?

Alle mennesker har en forståelse av hvordan verden henger sammen og hvordan ting fungerer. De viktigste elementene i den kristne forståelsen av verden er:

1) at alt er skapt, 2) at syndefallet skapte et skille mellom mennesker og Gud, 3) at Jesus kom for å frelse de fortapte menneskene, og 4) at Jesus en dag skal skape alt nytt i fullendelsen. Det viktigste i den kristne troen handler derfor om å kjenne Jesus.

Simon Berg

Levende Tro Basic: Jeg tror jeg tror

Levende Tro Basic: JEG TROR JEG TROR er iTros andre bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også syv andre LEVENDE TRO-hefter for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.