Levende Tro Basic: NÅR GUD VIL SI MEG NOE

Levende Tro Basic: NÅR GUD VIL SI MEG NOE

Dette er det fjerde bibelgruppeopplegget i serien «Jeg tror jeg tror». Hva er Bibelen?

Levende Tro Basic: Jeg tror jeg tror

Levende Tro Basic: JEG TROR JEG TROR er iTros andre bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også syv andre LEVENDE TRO-hefter for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.

  1. Takk og be for samlingen.
  2. Les bibelteksten. Skriv gjerne ned det du lurer på mens du hører den lest.
  3. Les teksten under høyt i fellesskap.
  4. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
  5. Del bønneemner og be for hverandre.
  6. Repeter samlingen helt kort til slutt med punktene under «Hva kan vi lære»

Bibeltekstene:

«Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.» 2 Tim 3,16–17.

«For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.» Hebr 4,12.

«Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.» Joh 20,30–31.

Les Bibelen

Grunnen til at vi kan vite hvem Gud er og at det går an å tro på ham, det er at Gud vil vise oss det. Hvis Gud hadde valgt å gjemme seg for oss, overlate oss til oss selv, og ikke fortelle oss noe om at vi er skapt, elsket og ønsket i en nær relasjon med ham – da hadde vi ikke visst det.

Gud forteller oss hvem han er i Bibelen. Og han forteller oss hvem vi er.

Der lærer vi også hvorfor ting er som de er i denne verden: Om den gode skapelsen, og om det vonde syndefallet som skadet oss og verden. Vi lærer at vi trenger frelseren Jesus, og at alt en dag skal bli helt perfekt igjen for de som tror på Ham. Hvis du lurer på hvem Gud er og hva han vil si til oss, så er svaret: Les i Bibelen.

Bibelen gir deg en riktig forståelse av virkeligheten, Gud og deg selv.

Det kan virke ganske overveldende å sette seg ned med ei bok på flere tusen sider fordelt på 66 bøker, skrevet for 2000- 3000 år siden, i mange ulike sjangre og av mer enn 40 forfattere. Heldigvis finnes det hjelp! Det finnes bibelleseplaner både til eget bruk og til bibelgrupper hvor du får god hjelp til å forstå det du leser. Å lese Bibelen er å ta ett skritt av gangen. For hver side du leser, lærer du litt og litt mer om hvem Gud er og hva det betyr å leve som en kristen.

Det gamle testamentet

Den første delen av Bibelen kalles Det gamle testamentet, og dette er tekster fra tiden før Jesus ble født. Her leser vi om skapelsen og syndefallet, og vi følger Guds folk som starter med, og vokser frem av, slekten til Abraham og Sara. Gjennom Israelsfolkets historie ser vi at Gud elsker menneskene, og samtidig at det er umulig for menneskene å komme nær Gud etter de har syndet.

Ingen klarer å leve perfekte liv etter de lovene Gud krever at de skal leve etter, og igjen og igjen viser menneskene at de sitter fast i synden.

De skader hverandre, og de svikter Gud og velger Ham bort. Det blir mer og mer tydelig at det er behov for en Frelser, en redningsmann, en Messias som kan redde menneskene fra problemet: synden som binder oss alle og gjør at vi velger bort Gud og velger det onde istedenfor det gode.

Det nye testamentet

Den neste delen av Bibelen, Det nye testamentet, handler om alt som skjer etter at Jesus blir født som sann Gud og sant menneske for å frelse alle mennesker. Etter dette er menneskene reddet.

Bibelens konklusjon er Jesus. Alle som tror på Ham blir frelst og kan leve livet – nå og i evighet – sammen med Gud.

Hvis du lurer på hva Gud vil si til deg, så er dette svaret. Det Bibelen forteller er svarene du kan bygge livet og troen din på. Bibelen gir deg en riktig forståelse av virkeligheten, Gud og deg selv.

Gud er nær

Du har kanskje hørt kristne si at Gud kan minne dem på noe, eller fortelle dem noe? Bak en slik uttalelse ligger tanken om at Gud er nær oss mennesker. Når du tror på Jesus, så får du Den hellige ånd i hjertet og livet ditt. Det betyr at Gud selv er sammen med deg, alltid. Du er aldri alene, og det er en stor gave!

Den hellige ånd har forskjellige oppgaver (mer om det senere), og en av dem er å minne deg på sannheter fra Gud. Derfor kan kristne, på veldig forskjellige måter, oppleve at Gud snakker til dem. Det kan for eksempel være at de blir minnet på bibelvers eller får en følelse av kjærlighet eller gudsnærvær i bønn eller lovsang. Noen kristne kan fortelle om Guds ledelse til å ta store livsvalg, som å bli misjonærer og flytte bort fra det trygge for å dele troen videre.

Gud leder

Gud kan snakke til oss på forskjellige måter, og en god måte å undersøke om det virkelig er noe du hører fra Gud, kan være å sjekke: Stemmer dette overens med hva som står i Bibelen? Gud vil aldri lede deg til å gjøre noe som går imot det Han har gitt oss i Bibelen.

Den beste nyheten til oss er at Gud vil vise oss hvem han er, og at han har gjort det i Bibelen. Det står i Bibelen at Gud skapte ved å tale. Bare ved å bruke ord, kunne han skape helt nye ting ut av ingenting. Jesus blir beskrevet som Ordet. Han er Gud selv, og han er Guds ord. Derfor kan vi vite at det Jesus sa og gjorde – det er noe Gud ville lære og vise oss. Vi kan lytte til Jesu lære, og vite at det er fra Gud.

Så hvis du lurer på hva Gud vil si til deg i livet ditt – les i Bibelen. Du kan for eksempel begynne med å lese i evangeliene om hva Jesus sier er viktig og riktig, for han viser oss tydeligst av alt hva Gud vil si.

Spørsmål:

  1. Hva er det første du tenker på etter å ha lest dette?
  2. Hvordan vil du svare på spørsmålet med dine egne ord: Hva er Bibelen?
  3. Hvilke ting lurer du på om den kristne troen? Går det an å finne svar på det i Bibelen?
  4. Les et bibelvers hver for dere, for eksempel Hebr 4,12 (over), og snakk om: Hva sa Gud til meg gjennom dette verset nå?

En bønn du kan be:

Gode Gud, takk for Bibelen. Takk for at du vil si meg noe. Hjelp meg til å forstå. Amen.

Hva kan vi lære?

Hva er Bibelen?

Bibelen er Guds ord, der vi får forklart hvem Gud er og hva det betyr for oss. Det er en bok skrevet over lang tid, med flere forfattere og sjangre,’ men budskapet har en tydelig rød tråd og henger sammen.

Bibelen viser oss hvordan vår verden fungerer, og at vi er mennesker som trenger redning. Den redningen har vi i Jesus. Bibelen er utgangspunktet for alt vi tror på, og hvis noe står i motsetning til innholdet i Bibelen, kan vi vite at det ikke er etter Guds vilje.

Simon Berg

Levende Tro Basic: Jeg tror jeg tror

Levende Tro Basic: JEG TROR JEG TROR er iTros andre bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også syv andre LEVENDE TRO-hefter for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.