LEVENDE TRO: Bygg livet på Ham

LEVENDE TRO: Bygg livet på Ham

Dette er det siste av åtte bibelgruppeopplegg i serien "Bergprekenen".

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Matteus 7,13-29 hver for dere, og noter ned hva som treffer dere
 3. Lytt til: Christ Is My Righteousness – C2C Music
 4. Les teksten under høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.

De siste versene i Bergprekenen oppsummerer helheten og alvoret i det Jesus vil formidle til oss. Vårt ønske om å finne Gud (Livet), slik at vi kan ha en gjenoppretta relasjon til ham, er en umulig oppgave for oss.

Porten er trang. Faktisk så trang og så umulig, som når en kamel forsøker å komme gjennom et nåløye, sier Jesus i Matteus 19,24. Der møter vi en rik mann som vil komme inn i Guds rike.

Jesus utfordrer ham på å gi hjertet sitt til Gud og ikke elske og stole på sin materielle eiendom. Vi kan lett kjenne oss igjen i at det er vanskelig for oss også, kan vi ikke?

Leve nær Jesus

Bildet på at vi er som trær kjenner vi igjen fra andre steder Jesus taler. I Johannes 15 snakker han om at han er det sanne vintreet, og at vi er greiner på ham.

Det er på samme måte han snakker om oss nå. Som Guds barn og Jesu disipler er vi kalt til å leve nær ham, og hente vår næring i fellesskapet vi har med den treenige Gud.

Vi er påkobla stammen og får det vi trenger til å vokse og bære frukt ved å lese i Bibelen, be og være en del av et kristent fellesskap, sånn som du er nå.

Resultatet av at vi lever nær Gud, er at det blir synlig gjennom ting vi gjør og sier. Vi bærer god frukt. Vi viser kjærlighet, tålmodighet, raushet og vennlighet til andre, og Gud forandrer hjertet vårt mer og mer til å likne hans, fordi vi blir påvirka av å leve nær ham.

Alvor og frelse

Du skal ikke bli bekymra eller stressa av å lese disse alvorlige versene fra 13-23. Du skal få ta innover deg alvoret i Jesu budskap, og i neste åndedrag løfte blikket og lovprise Jesus for at du er frelst og rettferdig i troen på ham.

Det handler om hjertet vårt. «Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.» (Rom 10,10) Du er frelst i Jesu navn. Tro det!

Bygg livet på Jesus

«Derfor!» Slik starter vers 24 i noen bibeloversettelser. På grunn av alt det Jesus nå har sagt oss, vil han oppsummere med å si at alt handler om å velge fundament for livet.

Å bygge livet ditt på fjell, som betyr å tro på Gud og la det bli utgangspunktet for livet ditt, er livets beste valg. Ingen storm i verden kan velte deg da.

Det finnes mange andre alternativ vi kan velge å satse på for å forsøke å skape oss et meningsfullt liv, som karriere, penger og status, men det finnes ingen slike ting som står fast uansett situasjon.

Hvis du opplever at det stormer i livet, så kan du stole på at Gud tåler alt og han bærer deg. Vi kan oppleve sykdom, sorg, smerte og å miste alt vi eier og har. Allikevel er Gud alltid den samme, og han lar oss aldri stå alene i det vonde.

Bergprekenen oppsummert

Det viktigste du kan ta med deg fra Bergprekenen er dette: For å leve i nærhet til Gud, både nå og i evigheten, er kravet at du lever et perfekt liv.

Gud har ikke senka lista for oss, det er et trangt og helt umulig nåløye for oss å komme gjennom på egenhånd. Isteden har han gitt oss Jesus, som levde dette perfekte livet og gir oss sin rettferdighet.

Derfor er loven oppfylt, vi kan bygge livet og troen vår på stødig grunn. Vi er kalt til å leve et nytt og annerledes liv som kristne, og det finner vi beskrevet i Bergprekenen.

Spørsmål til samtale

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva betyr det å bygge huset sitt på fjell?
 3. Hvilke «ting» er det lett for oss å bygge livet vårt på? Hva frister deg mest av for eksempel penger, status, eiendeler, opplevelser? Er det andre ting?
 4. Hva mener Jesus med at vi er trær?
 5. Har du opplevd eller hørt om noen som har erfart at Gud har «stått fast» når det har skjedd vanskelige ting (stormer) i livet? Hva betyr det for dere å høre slike vitnesbyrd?

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.