LEVENDE TRO: Guds barn

LEVENDE TRO: Guds barn

Her finner du det sjette av åtte bibelgruppeopplegg i serien Romerbrevet.

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les  hver Rom 8,1-39 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: Children of God – Third Day
 4. Les teksten under, høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

”Dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!»”

Dette er uten tvil et av Bibelens mest elskede kapitler, og det kryr av løfter til dem som tror på Jesus Kristus.

Det er også et kapittel der Den hellige ånd – altså den tredje personen i treenigheten – spiller en sentral rolle. Ånden nevnes faktisk hele 19 ganger i Rom 8, det er gjennomsnittlig i annethvert vers.

Ingen fordømmelse

Det er flere ting Paulus vil vise med det han skriver, og de fleste har med konsekvensene av Jesu død og oppstandelse å gjøre.

”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus”, skriver han i det første verset. Dette er et løfte som vi ofte har behov for å minne oss selv på, ikke minst de gangene vi tviler på at Gud vil ha med oss å gjøre.

Så lenge vi holder fast ved Jesus Kristus, kan vi være sikre på at han holder fast ved oss! (2 Tim 2,11-13)

Jesus ordner opp

Årsaken til dette er at Gud allerede har gjort alt for vår skyld.

”Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?”, skriver Paulus til slutt i kapittelet (v 32).

Jesu død var det fullkomne offeret for våre synder. Det du og jeg ikke klarte å ordne opp i selv, det har Jesus gjort en gang for alle. Alt vi skal gjøre er å tro på dette vidunderlige! Når vi gjør det, skjer det også noe med vår relasjon til Gud.

Ulike bilder av Gud

Det finnes mange bilder av Gud, bilder som ikke har noen støtte i Det nye testamentet (NT).

Noen mennesker ser på Gud som veldig streng, en som leter etter feil og som aldri blir fornøyd. En Gud som man er redd for og som man helst ikke vil komme for nær.

Andre tenker heller at Gud har trukket seg tilbake, som at han fins et sted der bak skyene og at han ikke har noen interesse av oss mennesker.

Guds barn

Det bildet Paulus maler opp, er helt annerledes. Akkurat som Jesus selv snakker han om Gud som vår himmelske Far, og han sier at Ånden som bor i våre hjerter vil hjelpe oss med å knytte oss til Gud på en personlig måte. Vi får frimodig komme til Gud, og vi får snakke til ham som et barn snakker til sin pappa.

Og ikke nok med det: På samme måte som et barn har rett til å arve sine foreldre når de dør, sier Paulus at vi som Guds barn har blitt ”Kristi medarvinger” (v 17). Alt godt som Gud har valgt å gi sin sønn Jesus Kristus, vil han også gi til oss som tror på ham. Snakk om svimlende tanke!

Den hellige ånd

Samtidig er Paulus tydelig på at alt ikke er fryd og gammen ennå. Verden vi lever i er fortsatt preget av synden, og både vi og resten av skaperverket ”sukker og stønner” over dette (v 22-23).

Også her kan vi allikevel lese at Den hellige ånd vil være vår støtte, for dypt i oss ber den for oss etter Guds vilje (v 27).

Bli mer lik Jesus

Det siste løftet jeg vil ta frem er det som sier at alt tjener til det Gode for dem som elsker Gud (v 28).

Hvordan kan dette være mulig? Jo, når vi som troende får erfare ulike typer lidelse, da hjelper det oss også å identifisere oss med Jesus Kristus – han som selv erfarte mye lidelse.

Og det å bli mer lik Jesus, må jo være de fineste en disippel kan tenke seg.

Spørsmål

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Hvilke konkrete løfter av Gud får vi i dagens bibeltekst? Hjelp hverandre å lete i teksten.
 3. Kjenner du deg igjen i bildet av Gud som tilbaketrukket, eller som en som leter etter feil og aldri blir fornøyd? Hvor tror du disse bildene kommer fra? Og hvordan passer de inn med ordene i Rom 8?
 4. Hvordan kan Den hellige ånds gave være til støtte og hjelp for deg – i din egen hverdag?
 5. ”Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår”, skriver Paulus (v 18). Er du enig? Hva skal til for at du også skal kunne si dette og mene det?

 

 

Yoal Desurmont/Unsplash.com

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag.