LEVENDE TRO: Som en god stridsmann

LEVENDE TRO: Som en god stridsmann

Dette er det andre av seks bibelgruppeopplegg i serien "I den kraft Gud gir"

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

«Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus.»

  1. Takk og be for samlingen
  2. Les 2 Tim 2,1-13 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
  3. Lytt til: Christ is enough– Hillsong Worship
  4. Les teksten under høyt i fellesskap
  5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
  6. Del bønneemner og be for hverandre

Les 2 Tim 2,1-13 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere

Lytt til: Christ is enough– Hillsong Worship

Vi kan leve under ulike omstendigheter, men kallet til å følge Jesus helhjertet, er det samme.

Brevet vi leser handler mye om hva det vil si å leve som kristen. Paulus trekker raskt frem at det kommer til å innebære lidelse, og at det koster å gjøre de gode valgene for å leve livet nær Gud og etter hans vilje. Å si ja til å følge Jesus, å dele evangeliet om Ham videre til mennesker som ikke hadde hørt, det kostet Paulus mye. Å følge Jesus dit han kalte, var hans øverste prioritet, og til slutt måtte han dø for sin tro. Allikevel er det aldri tvil om at Paulus synes det er verdt det (se v 10).

En åndelig kamp

Paulus sammenligner det å være en kristen med situasjonen til en soldat, en idrettsmann og en bonde. Timoteus må bære lidelsene som en god stridsmann, og det forteller oss at vi er en del av en kamp, en åndelig krig.

Kanskje du ikke merker så mye til det i livet ditt, men Bibelen forteller at du er en del av en åndelig kamp der mye står på spill; djevelen kjemper om oppmerksomheten din.

Kalt til å følge Jesus

På samme måte som soldaten må vi derfor ikke la oss distrahere av «dagliglivets gjøremål». Soldaten må være villig til å legge til side alle sine verdslige og sivile ønsker, og følge hærførerens ord. Det samme kreves av en kristen, sier Paulus.

Når vi leser om Paulus sitt liv i radikal etterfølgelse av Jesus, gjennom forfølgelse og motgang, kan det være lett å tenke: «Dette er ikke noe for meg.» Allikevel er det, i det store bildet, nøyaktig det samme vi alle er kalt til. Vi kan leve under ulike omstendigheter, men kallet til å følge Jesus helhjertet, er det samme.

Som en idrettsmann

Om idrettsmannen sier Paulus at målet er å vinne seierskransen. En idrettsutøver er målretta og dedikert, ikke redd for hardt arbeid og fullstendig overbevist om at det er verdt innsatsen og forsakelsene på veien.

På samme måte skal også vi prioritere og gjøre valg i livet, som styres etter seierskransen vi har i vente. De fleste steder det står om seierskranser i Bibelen, handler det om noe man får når man klarer å stå imot fristelser (feks Jak 1,12). Synd er aldri en liten ting eller en bagatell, men noe vi skal ta på alvor.

Veien til seier i Guds rike går ofte gjennom lidelse og motgang.

Det siste bildet handler om bonden som arbeider hardt. Siden vi står i en kamp og det er en som prøver å jobbe mot oss, kan vi ikke tillate oss å være sløve arbeidere. Livet i troen må tas på alvor, og det må få konsekvenser for hva vi bruker kreftene og tida vår på.

Samtidig ønsker ikke Gud å se oss kjempe for et liv i troen eller å lide for evangeliet uten grunn. Lidelse i seg selv er aldri et mål, men det er en seierskrans i vente for den som holder ut. Den seierskransen kan ikke måles med noe i hele verden.

Lidelse og motgang

Livet som kristen handler om å vinne seier, men veien dit er ikke alltid slik vi ser det for oss. Veien til seier i Guds rike går ofte gjennom lidelse og motgang. For Stefanus innebar det å bli steinet til døde (Apg 7). For Paulus å dø i tjenesten.

For mange kristne også i dag innebærer det undertrykkelse, diskriminering, forfølgelse og død. Felles for alle er det de har festet blikket på: Seierskransen, det som varer evig: En evighet sammen med Gud. Og det er det verdt å leve og dø for.

Når livet virker utfordrende og det er vanskelig å leve etter Guds vilje for livet vårt, da må vi feste blikket på målet vårt: evigheten sammen med Jesus. Og i dette livet er vi heller aldri alene. Vi har Gud selv i oss, Den hellige ånd som gir oss kraft til å leve.

Vi må søke Gud

Søk Gud, gjennom bibel, bønn og fellesskap med andre kristne. Vi står alltid sammen med Seierherren i den kampen livet er. Vi får styrke i nåden vi har fått, og Gud er trofast selv om vi er troløse. Det er en helt ufattelig sannhet som gir oss kraft og mot!

  1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
  2. Prøv å sette ord på det du tror på: Hvorfor må vi være bevisste på at djevelen hele tiden ønsker å dra oss bort fra Jesus?
  3. Les vers 11-13 en gang til. Er den Jesus du tror på verdt å dø for? Eller sagt på en annen måte: Er han verdt å virkelig leve for?
  4. Er du klar for å legge hele livet ditt i Guds hender, uansett hva slags tjeneste han kaller deg til? Hva tror du eventuelt skal til for å kunne svare ja på det spørsmålet?

Hvilke ting kan være med på å dra oss bort fra Jesus og friste oss til å ikke leve slik Gud kaller oss til? Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å være «en god stridsmann for Kristus Jesus»?

Pearl / Lightstock

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.