Må en elske sin neste?

Må en elske sin neste?

- Kan man tro/bli frelst/følge Jesus uten å elske sin neste?

«Kan ein tru/bli frelst/følge Jesus utan å elske sin neste? Se særlig Jakobs brev 1,22-26«

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Send inn spørsmålet ditt tiliTro@nlm.no,eller påfacebooksida vår.Eller kanskje finner du svar iSpørsmål og Svar-spalten vår.

Sven Arne Lundeby  (26 år) tar mastergrad iteologi på Fjellhaug internasjonale Høgskole i Oslo.

Hei!

Takk for et  godt og viktig spørsmål!

Bibelen sier ganske mye om det å være en kristen. Først og fremst handler det om nåde. At Jesus gjorde det som skulle til for at vi kunne bli Guds barn. Det kan vi for eksempel se i Ef 2,8-9: ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv” (se også Rom 3,23-24; 11,6; Gal 2,16; 3,11) Det betyr at det troen på Jesus som avgjør om vi er frelst, og ikke hvorvidt vi elsker vår neste eller ikke.

Etter hvert vil en merke at Hans kjærlighet «smitter» over i ens eget liv

Samtidig sier Bibelen  noe mer om det å være en kristen. I neste vers (Ef 2,10) står det nemlig: «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Det å bli en kristen innebærer på denne måten at Gud skaper et nytt liv, et «nytt menneske» i oss. Dette nye mennesket både kan og vil elske vår neste (Ef 4,24). Problemet er bare at vårt «gamle menneske» fortsatt lever – side om side med vårt nye. Og dette gamle mennesket kjennetegnes bl.a. ved at det egentlig ikke elsker andre enn seg selv.

Som kristne vil  vi erfare at begge disse menneskene lever i oss, alltid i kamp mot hverandre (Gal 5,17). Derfor er det ikke så rart om du noen ganger kjenner at du elsker din neste, mens du andre ganger kjenner det stikk motsatte. Det betyr ikke at det egentlig ikke er så farlig om vi elsker vår neste eller ikke. En del av livet som kristen handler nemlig om at det nye mennesket skal få seire i oss, ikke det gamle. Dette kan ofte være en vanskelig kamp. Men den som bruker tid sammen med Jesus og ser hvor høyt Han elsker alle mennesker vil etter hvert merke at Hans kjærlighet «smitter» over i ens eget liv.

Det å elske sin neste handler mer om ågjøreenn åføle

Det er noe  av dette jeg tror Jakob snakker om i ett av versa du nevner, Jak 1,25: «Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov (Jesus og hans kjærlighet) og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning» (min parentes).

Helt til slutt har jeg lyst til å framheve at det å elske sin neste handler mer om å gjøre enn å føle. Gode følelser for våre medmennesker kan være fint, men det er kjærlige handlinger Gud kaller oss til.

Foto: littlelixie på flickr