Medvandrer og forbilde

Medvandrer og forbilde

Fortell meg hva Gud gjør i livet ditt.

Oppmuntre meg. Utfordre meg. Lær meg og rettled meg. Vær et forbilde for meg i ord og liv, i kjærlighet og renhet.
Fortell meg hva  Gud gjør i livet ditt. Fortell meg hva du takker Gud for idag. Fortell meg hva du strever med, hva som er tungt. Fortell meg hva to naglemerkede hender betyr for deg. Fortell meg hva du ser i Bibelen, hva som opptar deg akkurat nå.
Lær meg å elske. Vis meg hva kjærlighet er. Lær meg å være en bror for deg slik du er det for meg.
Og vis meg hvordan jeg kan bety noe for min neste, hvordan jeg kan vise godhet og omtanke.

At nåden er livsforvandlende og gjør at du kan reise deg på ny og på ny

Vær et forbilde  for meg i renhet. Vis meg at du ikke blir liggende etter at du har falt. Vis meg at du er like sårbar som resten av oss, men at tilgivelsen er virkelig. At nåden er livsforvandlende og gjør at du kan reise deg på ny og på ny.
Og irettesett meg, forman meg når jeg farer vill! Fortell meg at slik du ser på Jesus og etterligner ham kan jeg få etterligne deg. Lær meg at det nytter. Vis meg at det bor en Gud i oss som med sin kraft kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår.
Vis meg at  troen din er ekte. At du er det.
At du bryr deg nok om meg til å bry meg med Jesus.
Og la meg være et forbilde for deg også. Så kan vi være medvandrere vi to. To som følger samme veg. To som sammen bøyer kne ved Korset. To som tar imot.
La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i
kjærlighet, tro og renhet.
1.Tim 4,12

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Eivind Bø.

Bønn:

Kjære Gud.
Takk for de som er gode forbilder for meg. Hjelp meg å leve som du vil, og til å være et forbilde for andre. Led meg på dine stier.

Takk for at vi får ha fellesskap som kristne, og leve sammen i troen på deg. Hjelp oss til å være sannheten tro i kjærlighet, og rettlede, irettesette og oppmuntre hverandre, for ditt navns skyld.

Amen