Når vi dør

Når vi dør

Når vi dør, kommer vi til himmelen eller helvete med en gang, eller kommer vi dit på dommedag?

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Send inn spørsmålet ditt til iTro@nlm.no, eller på facebooksida vår.

Eller kanskje finner du svar på det du lurer på i Spørsmål og Svar-spalten.

Jeg forstår deg sånn at du lurer på hvordan det oppleves for den som dør selv – om man er i en slags «sovende mellomtilstand» før Jesus kommer igjen på dommedag, eller om man møter Jesus umiddelbart (alle møter Jesus, uansett om de har trodd på ham eller ikke, se Fil 2,10-11).

Dette er ikke  helt enkelt å svare på – både fordi ingen som er døde, har kommet tilbake og fortalt oss hva de opplevde, og fordi Bibelen ikke gir noe tydelig svar på spørsmålet ditt. Derfor er det også ulike oppfatninger om dette blant kristne. Jeg vil først vise deg noen bibeltekster som sier noe om dette:

Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» (Luk 23,43).

Ved hans gjenkomst følger de som hører Kristus til

«Jeg kjenner meg  trukket til begge sider: Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. 24 Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve,» (Fil 1,23-24).

«Den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom,» (Joh 5,28-29).

«Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.» (1 Kor 15,23).

Vi som lever på jorda, er begrenset av tid

Les også 1 Tess  4,13-18. Her ser du at det er ikke så enkelt å gi ett svar. I noen tekster ser det ut som om det skjer med en gang man dør og i andre tekster som om det skjer når Jesus kommer igjen, altså på dommedag.

Vi som lever på jorda, er begrenset av tid. Når vi dør, er det evigheten som gjelder. Evigheten er ikke uendelig tid, det er noe helt annet enn tiden. Derfor er det umulig for oss å forestille oss hva en evighet er. Men kanskje kan man si at i evigheten er all tid nåtid. I så fall vil dødsdagen og dommedagen gå ut på ett. Men egentlig kan vi ikke vite dette sikkert. Det vi kan vite, er at når vi tror på Jesus, har vi allerede evig liv (1 Joh 5,13).

Ill. foto:  Oberazzi on flickr.com