Nattverd

Nattverd

Er det bare brød og vin? Hva er egentlig greia med nattverden?

Gloser

Når vi leser Bibelen og hører kristne snakke sammen kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloser-spalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

Dagens glose: Nattverd

Nattverd er et gammelt ord som egentlig betyr kveldsmåltid. I dag brukes ordet bare om det måltidet hvor vi mottar Jesu kropp og blod.

Christian Lilleheim har vært ungdomspaster i Salem Bergen siden 2012. 1. august begynner han som hovedpastor i forsamlingen. 

Jødene feiret utgangen  fra Egypt med å spise påskelammet. Det var når Jesus spiste dette påskemåltidet sammen med disiplene sine, at han innstiftet (fant opp) nattverden. Sammenhengen mellom påskemåltidet som minnet om utgangen av Egypt og nattverden som hvor vi minnes og får del i hva Jesus gjorde for oss, er påfallende. Det er fordi påskemåltidet var et forbilde, en skisse, til nattverden.

Nattverden var ikke  en engangshendelse for Jesus og hans disipler. På Jesu befaling feirer vi fortsatt nattverden når vi kommer sammen i menighetene. Dette har pågått helt fra de aller første kristne av (Apgj 2,42).

Brød og druesaft – en big deal?

Nattverden er et  nådemiddel. Det betyr at nattverden er et verktøy (middel) som Gud bruker for å gi frelse (nåde) til menneskene. Gud har skapt oss, og kjenner oss fullt ut. Det vil si at han vet at det ikke alltid er like lett for oss mennesker å tro på den usynlige nåden. Derfor har han gitt oss nattverden, hvor vi helt synlig og konkret kan få ta imot noe: Brød og vin.

Men hva ligger  det i brødet og vinen? Et brødmåltid med litt druesaft er ikke noe big deal liksom. Det er helt sant, men det som gjør nattverden spesiell er Jesu ord og løfter knyttet til måltidet. Det er hans ord fra Bibelen som gjør brødet og vinen til noe annet enn vanlig kveldsmat. Jesus sa at brødet var hans kropp og at vinen var hans blod. Så hver gang vi mottar nattverden mottar vi hans kropp og blod.

Natteverdsbordet er et sted hvor Gud selv gir oss sin frelse

Det vil si at når vi mottar nattverden, mottar vi den kroppen som ble gitt for oss (Luk 22,19) og det blodet ble utøst til syndenes forlatelse (Matt 26,28). Den som tror disse ordene og løftene om nattverden, mottar synenes forlatelse ved å spise brødet og drikke vinen. Nattverdbordet er et sted hvor Gud selv gir oss sin frelse.

Nattverdens viktigste oppgave  er at den gir del i syndenes forlatelse. Men vi kan også ane at måltidet har andre funksjoner ut ifra Bibelen. Nattverden er et minnemåltid som skal minne oss om Jesus (Luk 22,19; 1 Kor 11, 24-25) og et fellesskapsmåltid som vitner om at vi har fellesskap med Gud og med hverandre (1 Kor 10,16-17).

Samtidig vitner nattverden om at vi engang skal sitte til bords i himmelen sammen med Jesus og alle troende (Matt 26,29; Mark 14,25) og så vitner det om Jesu frelsende død til andre mennesker (1 Kor 11,26).

Kanskje har du  hørt noen snakke om det «å ta imot Jesus,” eller om å «slippe Jesus inn i hjertet.” Det er ikke alltid så lett å vite hvordan man skal gjøre slikt.

Innstiftelsen av nattverden kan du lese om i Matt 26,26-29; Mark 14,22-25; Luk 22,15-20 og 1 Kor 11,23-26. Les også om Israelittenes påskemåltid i 2 Mos 12.

Da er det fint å kunne gå til nattverd og få brød og vin, Jesu kropp og blod. Når du spiser og drikker det, tar du imot han. Da slipper du Jesus inn. Du tar også imot tilgivelse for syndene, slik Jesus sa.

Ill.foto:  freefotouk på flickr

Gloser

Når vi leser Bibelen og hører kristne snakke sammen kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloser-spalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

Dagens glose: Nattverd

Nattverd er et gammelt ord som egentlig betyr kveldsmåltid. I dag brukes ordet bare om det måltidet hvor vi mottar Jesu kropp og blod.

Christian Lilleheim har vært ungdomspaster i Salem Bergen siden 2012. 1. august begynner han som hovedpastor i forsamlingen.