Naturens herre

Naturens herre

Jesus viste at han var sterkere enn naturen. Men han viste mer enn bare det.

Under den forrige diktatoren i Nord-Korea, Kim Jung-il, gikk det mange rare myter, som skulle bevise at diktatoren nærmest var guddommelig.

I tillegg til rykter om at han skal ha vært en rev til å spille golf, og at han lærte seg å gå da han var bare tre uker gammel, forteller ett av ryktene om flere natur-undre som fant sted idet lederen ble født. Det skal blant annet ha oppstått en ny stjerne på himmelen i forbindelse med fødselen hans, og doble regnbuer skal også ha preget himmelen denne dagen.

Lette de i Bibelen?

Av dette kan vi trekke hvert fall et par konklusjoner: Den mest opplagte er kanskje at vi bør ta nord-koreansk statlig propaganda med en liten klype salt.

Men vi ser også noe annet. Når en person skal gjøres «guddommelig», forsøker de å koble ham til natur-undre, for å vise at han altså er større enn naturen. (Nå hjelper selvsagt et sånt rykte veldig lite på ens guddommelighet hvis ryktet ikke er sant, men du skjønner sikkert greia…)

Kanskje har nord-koreansk statlig propagandasentral lett i Bibelen når de skulle se etter hva det er som kjennetegner de som er guddommelige? For dette med natur-undre er jo noe Gud også driver med. Vi ser det i Det gamle testamentet, der Gud både skapte naturen, og var herre over den, så han kunne dele hav i to, la det regne manna fra himmelen, sende hagl og uvær over Egypt som straff, og han blir lovprist fordi han er større enn naturen.

Herre over naturen

Og det samme gjelder for Jesus i Det nye testamentet.

«Hvem er han?» sa Jesu disipler til hverandre, «Han befaler både vinden og sjøen, og de adlyder ham!» Jesus hadde nettopp stilnet en storm mens de var ute på sjøen, og det er ikke rart at disiplene blir litt i stuss, for det er jo ikke akkurat dagligdags. Det er jo helt unaturlig å gripe inn i naturen på den måten.

Dette var heller ikke eneste gang Jesus viste at han var større enn naturen. Jesus gikk på vannet, gjorde noen brød og litt fisk til nok mat til 5000 mann, han gjorde vann til vin, og lot disiplene få fulle garn med fisk etter en hel natt uten fangst.

Peker på noe større ved Jesus

Nå kan sikkert noen si at stormer må jo stilne før eller senere, og alle som har prøvd å fiske vet at det kan ta tid før det napper, men at det skjer på en manns kommando, får en til å tenke litt ekstra over hva dette kan være for en mann.

Alle disse natur-undrene peker likevel på noe større ved Jesus. I Johannesevangeliet kalles ofte undre for «tegn» – fordi de viser til noe annet. De er tegn på at Jesus hadde makt over naturkreftene, slik Gud også hadde vist at han hadde i Det gamle testamentet. Han er herre over alt, også over naturen.