Oppsiktsvekkende Jesus

Oppsiktsvekkende Jesus

Jesus vakte oppsikt med alt han gjorde, og var ikke slik jødene hadde forventet at han skulle være.

Jødene venta på Messias. I følge profetene skulle han komme og sette de fri, være redningsmannen de trengte.

Lengselen etter denne Messias var stor. Men tekstene de hadde, i det vi nå kaller Det gamle testamentet, snakka ikke så tydelig, og det var vanskelig å vite hva de kunne forvente. Hvordan ville Messias være?

Det var mange som hadde ganske klare forestillinger om hva de så for seg. Messias skulle være en stor og mektig konge, som skulle herske. Han skulle være en politisk superhelt, som satt de fri fra undertrykkelse og romerske keisere. Det var jo det de trengte for å få det godt.

Jesus gikk ikke stille i dørene

Men den Messias som kom, Jesus, fulgte ikke oppskriften jødene så for seg. Det de fikk var en liten, skrukkete, nyfødt baby i en skitten stall i Betlehem. En uforståelig mann som snakka i gåter, og provoserte noe grenseløst.

Men allikevel en mann som tiltrakk seg enorme folkemengder, og forvandlet menneskeliv. Han svarte ikke til forventningene, men han vakte oppsikt.

Jesus var oppsiktsvekkende uten tvil. Han gikk ikke stille i dørene. Når en mann hevder at han kan rive ned tempelet, og bygge det opp igjen på tre dager, vekker det oppsikt. Når den samme mannen snakker om seg selv som Guds Sønn, går det ikke forbi i stillhet. For ikke å snakke om at døde ble vekket til live igjen, lamme begynte å gå, spedalske ble friske og blinde begynte å se.

Jesus var utrolig direkte og krass når han talte, og det gjorde at folk fulgte etter han, for å høre mer og forstå mer. Og da Jesus døde på korset ble det jordskjelv, og klippene slo sprekker.

Våre forventninger til Jesus betyr ingen ting

Det er klart Jesus vakte oppsikt. Og han har ikke akkurat slutta med det i løpet av de siste 2000 åra. For Jesus, Messias, Frelseren svarer ikke til våre forventninger heller.

I dag gjør vi han til en moralsk superhelt, et godt forbilde, en snill og forsiktig mann, en liten stakkar som ble drept fordi han hadde meninger som ikke var helt politisk korrekte. Vi setter merkelapper på han, og gjør han mindre enn han er. Også glemmer vi at han var krass, direkte, uredd, sterk, rasende på de som handla galt – av en grunn.

Eller så har vi forventninger om at Jesus skal gjøre oss superlykkelige. Bare du tror nok og ber nok så får du et perfekt liv. Men Jesus passer ikke inn i skjemaet vårt. Samme hvordan vi presenterer han så er det ikke våre definisjoner som teller.

Våre forventninger til Jesus betyr ingen ting. Poenget er at han svarte til Guds forventninger. Jesus utførte det oppdraget han var sendt til jorda for å gjøre. Enda det kosta han alt. Og det vakte oppsikt!

Og den nyheten har fortsatt å vekke oppsikt, og den skal fortsette å vekke oppsikt. Helt til Jesus kommer igjen. Takk og lov.