Øs ut hjertet for Gud

Øs ut hjertet for Gud

Stol på Gud! Øs ut hjertet ditt for ham! Han er din tilflukt.

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Veronika Vegge (22) fra Konsmo.

Små barn som skal lære å gå er ikke alltid like stødige til beins. Når man er syk er heller ikke beina alltid like sterke – da kan det føles som om de skal svikte under deg. Du kan kjenne at beina er ustø, men noen ganger kan du også kjenne at livet vakler.

Gud er vår tilflukt

Når livet vakler  kommer bekymringene og stormene. Hvem kan da holde meg oppe og i hvilke armer kan jeg falle?

«Bare hos Gud skal jeg være stille, fra ham kommer mitt håp.
Bare han er min klippe og min frelse og mitt vern, jeg skal ikke vakle.
Hos Gud er min frelse og min ære. Min mektige klippe, min tilflukt er hos Gud.
Stol alltid på ham, dere folk, øs ut deres hjerte for ham! Gud er vår tilflukt.» (Salme 62,6-9)

Jeg kan få gå til Gud og øse ut alt det som ligger på hjertet

Hvorfor stoler jeg  på Gud? Fordi han er mitt håp, klippe, frelse, vern, ære og tilflukt. Hos Gud kan jeg være stille og det er han som gir meg fred. Gud har noe til meg som ingen andre mennesker kan gi.

Bønn

Takk, Gud, for at jeg kan komme til deg med alt.Du er mitt håp og min frelse. Takk for at du verner om meg.Takk for at du står fast og at du alltid er den samme.Du er min tilflukt og min redning. Jeg ber om din fred.Amen.

Jeg kan få gå til Gud og øse ut alt det som ligger på hjertet. Å øse ut tar ikke et lite øyeblikk, det tar lang tid. Jeg har lyst til å oppfordre deg til å øse ut hjertet ditt for Gud fordi han er vår tilflukt.