På grunn av Jesu blod

På grunn av Jesu blod

Jesus var villig til å gi sitt blod, ja mer enn det – sitt liv – for at vi skal få leve.

Andakt

Fredrik Eriksen Sævik kommer fra Ålesund, er 23 år og studerer medisin i Bergen.

«Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss fra all synd» (1 Joh 1,7)

Dersom man har vært utsatt for en ulykke kan det være nødvendig med tilførsel av blod

For å overleve  trenger kroppen vår kontinuerlig tilførsel av oksygen. Dette oksygenet fraktes rundt i kroppen av blodet vårt, som vi er helt avhengige av.

Men noe som er enda viktigere enn dette blodet er Jesu blod! Jesu blod gjør at vi kan ha samfunn med Gud. Etter syndefallet mistet vi Gudsforholdet. Som mennesker var vi fortapt, og ethvert forsøk å rettferdiggjøre seg for Gud ble mislykket. Men Gud hadde en plan: han sendte sin sønn, Jesus, for å gjenopprette forholdet til Gud. Offerlammene som vi leser om i Det gamle testamentet kunne bare skjule synder – Jesu blod renser oss fra alle synder.

Dersom man har vært utsatt for en ulykke kan det være nødvendig med tilførsel av blod. Dette blodet kommer fra frivillige blodgivere, altså personer som er villig til å gi noe av sitt blod for at andre skal overleve. Men hvis pasienten ikke ønsker å motta blodet kan man i verste fall ikke overleve. Så selv om blodet er der, og helsepersonellet iherdig ber og prøver å overtale ham om å ta imot blodet, er det pasientens valg.

På grunn av Jesu blod er vi rettferdiggjort for Gud, og dette er av barenåde

Jesus var villig  til å gi sitt blod, ja mer enn det – sitt liv – for at vi skal få leve. Jesu blod er det eneste som kan redde oss fra fortapelsen. Dette blodet er utøst for alle mennesker, men det er opp til den enkelte å velge å ta imot.

På grunn av Jesu blod er vi rettferdiggjort for Gud, og dette er av bare nåde. Vi får leve under nåden hver dag, og trenger bare å komme med en tom hånd. Våre ufullkomne liv blir renset og rettferdiggjort, så vi med frimodighet kan komme hjem til Gud – så fantastisk er dette!!

Dette synger vi så fint i sangen På grunn av Jesu blod:

«På grunn av Jesu blod, har vi nå frimodighet
Til å gå like inn, i det aller helligste sted»