På vei til himmelens land

På vei til himmelens land

Bibel-GPSen virker alltid! Den er innstilt på himmelen, og viser vei i gode tider og i tøffe tider.

Andakt

Fredrik Eriksen Sævik kommer fra Ålesund, er 23 år og studerer medisin i Bergen.

En som løper maraton er svært dedikert. Han må trene hardt, være nøye med kosthold og forsake mye annet. Hvorfor gjøre dette?

Jo, han har et mål og ofrer alt for å vinne gullmedaljen. Som kristne er vårt mål å komme hjem til Gud i Himmelen. Uansett hvor mye vi trener og forsaker materielle goder, er dette en umulig oppgave i oss selv. Heldigvis: Jesus har overvunnet alt og inviterer oss til å bli med Ham til paradis.

For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd

Underveis i maratonløpet  er det viktig å fylle på med væske hvis løperen skal kunne holde ut de beinharde kilometerne. Dette gjelder også oss i livsløpet vårt. Vi må drikke livets vann som er Guds ord.

Det står i Joh 7,37-38: «om noen tørster, han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.»

Jesus har vunnet  seier for oss, men om vi ikke holder oss nær ham og mister ham av syne, kan vi risikere å komme på feil vei. Ved å «drikke» Guds ord holder vi oss nær til Jesus. Å drikke Guds ord er å bruke tid med Ham i Bibelen. Dette er livets ord som trenger gjennom alt og virker i det innerste av hjertet.

I Heb 4,12 står det: «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd.»

Bibelen er innstilt på målet, som er Himmelen

Et annet bilde  på Bibelen kan være en GPS. En GPS brukes til å fastsette egen posisjon, samt få informasjon om veien videre. En GPS er innstilt på målet, men trenger kontakt med oven (satellitt) for å kunne virke.

En forhåndsinnstilt GPS vil alltid vise vei, både ved godt vær, men også når det er tykk tåke og i uvær.

Bibelen er innstilt på målet, som er Himmelen, og vi får kontakt med Jesus når vi ber den Hellige Ånd om å åpenbare Ham i hjertet vårt.Slik blir Bibelen en veldig spennende bok å leve etter i alle livets situasjoner. Bibel-GPSen virker alltid! Den viser vei i gode tider og i tøffe tider.

Dette ordet hjelper oss til å finne veien gjennom livet

I salme 119,105  står det: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti».

Dette ordet hjelper oss til å finne veien gjennom livet. Jesus sier at han er veien, sannheten og livet.Jeg vil derfor oppfordre alle til å bruke tid med Jesus i Bibelen. Det hjelper oss til å holde oss nær Ham, være etterfølgere av Ham på jorden og nå målet vårt som er Himmelen.