Rahab overlever ødeleggelsen av Jeriko

Rahab overlever ødeleggelsen av Jeriko

Hun får plutselig en birolle i noe som minner om en actionfilm.

Bibelske personer

Bibelen er full av personer som vi har hørt mye og litt mindre om.I denne serien møter du noen av disse menneskene i en litt annerledes setting enn du kanskje forventer.

Noen ganger minner  det jeg leser i Bibelen meg om noe jeg har sett på film. Spesielt i Det gamle testamentet. Når jeg leser om Rahab (Jos 2-6) dukker den tanken opp. Hun er en nøkkelperson i fortellingen om hvordan Josva og hans menn ødelegger Jeriko. Hun er ingen hovedperson, hun har fått en birolle, men den er viktig.

Rahab er prostituert, og bor ved muren som går rundt Jeriko. En dag får hun tre menn på døra. De trenger bare husrom, et trygt sted. Dette er de mennene Josva har sendt inn til Jeriko for å sjekke forholda, for å finne ut om de vil greie å ta byen.Senere den kvelden kommer det bud på døra, sendt fra kongen. Budet spør etter disse mennene som Rahab skjuler. Hun sier at de har kommet, men dratt igjen. Så går hun opp på taket på huset og sier til mennene at folket i Jeriko er fulle av frykt og at byen er deres, og hun vil at de skal sverge ved deres Gud at de skal bevare henne og hennes familie.

Det hun gjør viser at det er Gud hun frykter aller mest

Det hun gjør  viser at det er Gud hun frykter aller mest. Hun hadde sikkert god grunn for å lyde kongen, men hun velger å beskytte de hun tror har Gud med på laget. «For Herren deres Gud er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede», sier hun.Huset hennes gikk i ett med bymuren, så hun firte de ned og forteller de hvor de kan gå slik at de er trygge.

Rahab er mer enn en person som minner meg om karakterer actionfilmer. Jeg kan lære minst et par ting av ho. Det ene er allerede nevnt, nemlig å frykte Gud. Å frykte han mest. Å ha en forståelse av at Gud er den eneste verdt å fykte. Hva ho tenkte kan vi ikke lese så mye om, men det var iallfall det handlingene hennes vitna om. Det andre er at ho lar seg bruke av Gud. Ho var sannsynligvis rangert på det laveste sosialt, men hun lar det ikke stå i veien. Verken hva hun eller andre synes får bety noe her.

Jeg håper jeg får bety en forskjell for noen, at jeg får hjelpe noen som tjener Gud

Og så er  det Gud i denne delen av fortellingen da. Han som elsker Rahab. Han som bruker ho til noe viktig, selv om mennesker veldig lett kan se ned på ho. Han som ofte bruker mennesker som ikke har det reineste rullebladet eller den mest uskyldige fortida. Her viser Gud seg som en som ikke leter etter de som er «gode nok», men de som er villige.

Jeg håper jeg får bety noe slik som Rahab gjorde. Det trenger ikke være så actionfylt og dramatisk. Jeg håper jeg slipper å ljuge for kongen. Men jeg håper jeg får bety en forskjell for noen, at jeg får hjelpe noen som tjener Gud. Egentlig tror jeg vi har den muligheten ofte, kanskje vi bare må lære oss å se den. Og se hvor stort det er. Se at å tjene andre er en del av å tjene Herren.

Ill.foto:  Aedes på flickr