Selv Satan «tror» på Jesus

Selv Satan «tror» på Jesus

Å tro på Jesus er noe mer enn å anta at Jesus finnes, selv Satan tror jo det. Men hvis vi kaller troen en tillit blir det kanskje lettere å forstå.

Når jeg sier at jeg er kristen, og tror på Jesus, handler det om noe mer enn at jeg tror han finnes.

Hadde det vært alt, ville jo selv Satan vært en kristen. Han både tror og vet (antagelig bedre enn de fleste) at Jesus finnes. Men det er likevel ingen jeg kjenner som vil kalle Satan for en kristen… Så troen på Jesus må handle om noe mer enn dette.

Som et politisk parti?

Kanskje har du vært inne på tanken om at det å tro på Jesus handler om å mene de riktige tingene, det som andre kristne mener om ting. At du skal svare sånn og sånn på ulike spørsmål. Litt som med et politisk parti, der du sier deg enig i synspunktene til partiet i ulike saker, og så er du liksom en av gjengen.

Men hvis vi tenker at det er disse tingene som er den troen Bibelen snakker om, blir det ufullstendig. Å tro det er sant at Jesus har levd, er selvsagt en nødvendig side ved troen på ham, og å bli «enig» i de tingene Bibelen sier er heller ikke ubetydelig. Men dette er langt fra hele bildet.

Å tro på Jesus er å ha tillit til ham

Den beste måten å forklare troen på blir å tenke på det som en tillit. Å tro på Jesus er å ha tillit til Jesus.

Når vi leser om tro i Bibelen, ser vi at dette ikke er noe vi bestemmer oss for selv. Det er ikke jeg som har valgt å tro på Jesus, troen er noe Gud skaper i meg.Dette kan være litt vanskelig å forstå. Men det blir kanskje litt lettere når vi tenker på det på samme måte som når vi får tillit til et annet menneske.

Det er Arne som skaper tilliten i deg

Se for deg en fyr som heter Arne. At navnet hans er Arne er alt du vet om ham. Du har aldri møtt ham, og har ikke hørt noe om ham. Hvordan kan du få tillit til Arne?

Det er ikke noe du bare kan bestemme deg for, sånn helt av deg selv. På en eller annen måte må du bli bedre kjent med Arne, og kanskje vil du etter hvert merke at Arne er en pålitelig kar, en du får tillit til.

Men hvem er det som har skapt denne tilliten? Det er ikke du. Det er det Arne som har gjort. Din tillit til Arne er ikke noe du har bestemt deg for. Tillit kommer av seg selv når du blir kjent med noen som er pålitelige.

Gud skaper troen i oss

Slik er det også med troen på Jesus.Bibelsk tro, den troen Bibelen sier vi skal bli frelst ved, er en tillit til Jesus. Du kan stole på og gjøre det han sier, for du har tillit til han som uttaler seg.

Du kan ha tillit til at han er vår frelser, at det han gjorde for deg er nok. Denne tilliten er som en tom hånd som rekkes ut og tar imot det Jesus legger oppi den.

Så hvis du tviler på om troen din er god nok, kan du ta med deg dette: Troen er ikke noe vi skal «få til» av oss selv. Det handler ikke om en prestasjon, men om en person. Troen det står om i Bibelen er en tillit til Jesus, som Gud skaper i oss.