Søk Gud

Søk Gud

Jeg velger å gå rett på sak, så jeg spør deg; hvem går du til med alt det som opptar deg?

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Veronika Vegge.

En god venn spør deg, hvordan har du det egentlig, og du forteller. Men hvor ofte forteller du Gud hvordan du har det? Jeg er sånn at jeg gjerne vil klare ting selv, jeg vil ikke ha hjelp. Jeg prøver å løse problemene på min egen måte, men det er først når jeg søker Gud at jeg får fred.

Men det er ikke bare når du ikke klarer ting selv at du kan søke Gud

Hvem søker du?  Vi har alle gleder, sorger, redsler og bekymringer. Gud bryr seg om hvordan du har det, og han spør deg: «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» (Mark 10,51) Du kan få lov til å rope på Gud slik som David gjorde:

Hør meg, Herre; når jeg roper; vær meg nådig og svar meg! Jeg minnes at du har sagt: ”Dere skal søke mitt åsyn!” (Sal 27,7-8).

Men det er ikke bare når du ikke klarer ting selv at du kan søke Gud. Du er skapt til fellesskap med Gud og du er hans elskede barn. Det var Gud som først søkte deg ved at han gav sin sønn i kjærlighet til deg. Dette gjorde han for at han skulle kunne være sammen med deg igjen.

Dagens oppfordring til deg er; søk Gud!

Du kan få  komme til Gud med lovprisning for den han er og alt han har gjort. Du trenger ikke engang å ha en spesiell grunn for å søke Gud. Å søke Gud kan også være å bare være stille og være i hans nærhet.

Bønn

Herre Jesus Kristus,
du står her foran meg,
du er også bak meg,
du er på min høyre side,
du er på min venstre side,
du er over meg,
du er under meg,
du omgir meg på alle sider,
du bor i mitt hjerte,
du gjennomtrenger meg helt,
og du elsker meg, Herre Jesus!

«Når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren.» (Jer 29, 12-13a)

Dagens oppfordring til deg er; søk Gud!