Strålende

Strålende

26. april i 1986 skjer det en stor ulykke i Tsjernobyl, Ukraina.

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt. Denne andakten har tidligere blitt publisert på iTro.

En atomreaktor smelter og det oppstår lekkasje med en påfølgende kraftig eksplosjon. Radioaktivt avfall blir sendt opp i atmosfæren og sprer seg over et stort geografisk område.

To personer dør  i eksplosjonen. På grunn av den livsfarlige strålingen dør også mange av brannmennene og andre som kom til ulykkesstedet kort tid etter.

Men radioaktiviteten hadde en langtidseffekt. Den forsvant ikke, og kunne ikke uten videre fjernes. I årene som følger øker forekomsten av kreft, og mange av barna i området blir født med misdannelser. Strålingen er blitt en del av menneskene og forpester generasjon etter generasjon.

Atomkraft i Bibelen

Det står lite  om atomkraft i Bibelen, men det står om en hendelse som har noen likhetstrekk med Tsjernobylulykka.

– Hvor er du?, ropte Gud til Adam etter at han hadde tatt det fatale valget i hagen. Fram til da hadde Gud og menneskene gått rundt i hagen sammen, snakket og levd sammen. Som venner. Men plutselig var Adam og Eva «lost» og etter alle solemerker alene, på en planet som nå framsto som heller mislykket

Konsekvenser for etterkommerne

«Edens hage-ulykka»  fikk konsekvenser for etterkommerne. Ikke på grunn av radioaktivtet fra frukten. Men fordi det Bibelen kaller «synd» kom inn i verden. Og hvert menneskebarn som ble født siden, hadde noe av den i seg. Som en slags misdannelse. Ikke at vi alltid gjør onde ting, neida. Men vi kjenner alle på at vi noen ganger har lyst til å gjøre noe vi vet ikke er rett. Og noen ganger, alt for mange ganger, sørger vi for at tankene våre også blir omsatt til handling.

I brevet apostelen Paulus skrev til menigheten i Roma (Italia) ca år 56 e.Kr. leser vi: Alle er kommet på avveier, alle er fordervet, det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste. Han siterer kong David som skrev det vi kjenner som Salme 14, drøyt tusen år tidligere. Lysten til det onde hadde ikke endret seg stort siden dengang.

Ingen Batman

Gud sendte ingen Batman. Men han sendte sin egen sønn for å berge oss mennesker. Bare Gud kan tilgi synd, og da Jesus lot seg feste på et kors, døde han for at du og jeg skal få leve. Hvis vi tar imot han, har vi del i det perfekte livet han levde.

Så har han lovt at en dag skal det skapes ei ny jord. Hvor det ikke skal være noen radioaktiv stråling. Der det skal ikke være noe synd eller ondskap. Jeg håper du har tenkt deg dit.

«Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.» (Rom 5,18)

John Olav Selstø

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt. Denne andakten har tidligere blitt publisert på iTro.