Synd mot Den Hellige Ånd?

Synd mot Den Hellige Ånd?

Hva vil det si å spotte Den Hellige Ånd?

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under Påfyll.

Vil du sende inn et spørsmål gjør du det under Kontakt Oss.

Vil Gud tilgi meg for det jeg gjorde før jeg ble kristen? Hva vil det si å spotte Den Hellige Ånd?

Det står også klart at denne frelsesmuligheten er knytta til Jesus. ”Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” Joh 14,6; Joh,6,37-38; Rom.8,1; 1 Joh 5,12.

Det handler om synet på, eller forholdet til Jesus og Guds Ord»

Så kommer det vanskelige spørsmålet: hva er spott mot Den Hellige Ånd? Bibelen sier noe om dette, bl.a i Mark 3,28-30 og Heb 6,4-6. Disse versa handler om synet på, eller forholdet til Jesus og Guds Ord.

Den Hellige Ånd sin hovedoppgave er å virke på et menneske slik at vi oppdager betydningen av Jesus og tar imot Han som vår Frelser. Videre er Den Hellige Ånd aktiv etter at vi er blitt frelst. Han veileder og utruster oss (Joh 16,8-15).

Det gjelder en stilling en inntar»

Spott mot Den Hellige Ånd er ikke først og fremst tale om en eller flere syndige handlinger, men det gjelder en stilling en inntar. En vil ikke la seg påvirke av Den Hellige Ånd til å ta imot Jesus og frelsen.

Når en har en slik innstilling over tid, blir hjertet forherda og til slutt føler en ikke lenger anger eller behov for tilgivelse. Spott eller synd mot Den Hellige Ånd er altså resultat av en lengre forherdelsesprosess. Jeg vil gjerne oppfordre deg til å takke for frelsen, og glede deg over at alle syndene dine er tilgitt i Jesus. Lykke til og Guds velsignelse over livet ditt med Jesus!

 

Ill.foto: Oberazzi on flickr.com