Tempelrenselse

Tempelrenselse

Kroppen vår skal være et tempel for Den Hellige Ånd. På samme måte som Jesus renset tempelet ved å kaste ut alt som ikke hørte hjemme der, må vi la Jesus rense vårt tempel.

Andakt

Fredrik Eriksen Sævik kommer fra Ålesund, er 23 år og studerer medisin i Bergen.

Nå nærmer påsken seg med stormskritt, og dette er en høytid jeg virkelig ser frem til.

/p>

Påskebudskapet er noe  av det mest sentrale i Bibelen: Jesus sonet all vår synd på korset og gjenopprettet vår relasjon til Gud slik at vi, om vi tror på Jesus, skal arve evig liv.

Som kristne skal vi la kroppen vår være et tempel for Den Hellige Ånd

Matteus 21,12-13 , en påsketekst som vi kanskje må bli flinkere til å trekke frem:

«Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker, og han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere har gjort det til en røverhule!»

Paulus skriver i 1 Kor 3,16 at: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?» Som kristne skal vi stille våre legemer frem for Jesus og la kroppen vår være et tempel for Den Hellige Ånd. På samme måte som Jesus renset tempelet ved å kaste ut alt som ikke hørte hjemme der, må vi la Jesus rense vårt tempel.

Vi er ennå nødt til å huse Gamle-Adam. Likevel: Vi er ikke nødt til å gi ham mat

I egen kraft  er dette umulig. Selv om Jesu offer gjelder for alle som vil tro, er vi fremdeles syndere. Vi er alle barn av den første Adam (eller Gamle-Adam).

Det er sagt at «vi er ennå nødt til å huse Gamle-Adam. Likevel: Vi er ikke nødt til å gi ham mat.» Hva fyller vi livene våre med? Det er mye i verden som kan friste oss til å bruke mindre tid sammen med Jesus; til Bibelstudier og bønn. Men hva hjelper det om vi vinner hele verden, hvis vi tar skade på vår sjel (mat 16,26)? På den siste dag, når Jesus kommer igjen, blir det ført regnskap over livene våre. Hva har vi da å vise til? Det eneste som holder er om vårt navn er skrevet i livets bok.

Jesus sier i  Matt 6,19- 20:«Samle dere ikke skatter på jorden, der møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i Himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler.»

Om ditt liv er fylt opp av verdens ting, vil jeg på det sterkeste oppfordre deg til å ta i mot Jesus som Herre og Frelser i livet: La han rense tempelet vårt denne påsken – vårt eget liv!