THE CHOSEN | Sesong 3:4

THE CHOSEN | Sesong 3:4

Dette er det fjerde samtaleopplegget til tv-serien «The Chosen» sesong 3.

The Chosen sesong 3

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende nye personer:

 • Veronica – kvinnen med blødninger
 • Nili – Jairus’ datter
 • Jairus’ kone

Bibeltekster til episode 4

I forrige episode ble disiplene sendt ut to og to på sitt første misjonsoppdrag fra Jesus. Denne episoden starter med at vi får se disiplene ulike steder mens de forteller budskapet om Jesus og helbreder syke:

Så gikk de ut og forkynte for folket at de skulle vende om. De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem. (Mark 6,12-13)

Vi får også se synagogeforstander Jairus og rabbi Yussif snakke om hvorvidt Jesus kan være Messias, men at jødene er blinde for det fordi de har mistolket hvordan Messias skulle være. Jairus sier at det er tradisjon og dogmer som har gjort at jødene har misforstått hvordan Messias skulle være; de hadde låst seg til at Messias skulle være en militær leder som skulle redde jødene. Likevel snakker de ikke om det åpenlyst fordi de vet det vil få alvorlige konsekvenser å bekjenne seg til Jesus:

Enda han hadde gjort så mange tegn for øynene på dem, trodde de ikke på ham. For dette ordet av profeten Jesaja skulle bli oppfylt:
 Herre, hvem trodde vårt budskap,
 hvem ble Herrens arm åpenbart for?
 Derfor kunne de ikke tro, for Jesaja har også sagt:
Han har blindet deres øyne
og forherdet deres hjerte,
 for at de ikke skal se med øynene
 og forstå med hjertet
 og vende om så jeg får helbrede dem.
    Dette sa Jesaja fordi han så Jesu herlighet og talte om ham.
    Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men på grunn av fariseerne bekjente de det ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. De ville heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud. (Joh 12,37-43)

Se episode 4: 58 min

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 4:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Som Jesus sine etterfølgere kan vi få være med på mye spennende, slik som disiplene får være med på å se at mennesker får livet sitt forandret. Er det noen ting du ønsker å få være med på og se i arbeidet for og med Jesus?
 3. Vi ser at Jairus i synagogen gjenkjenner Jesus som Messias ut ifra de jødiske skriftene (som vi kaller Det gamle testamentet). Mens andre nekter å tro at Jesus kan være Messias. De er fast bestemt på at han er en vranglærer. Hvorfor tror du folk har så forskjellig oppfatning av hvem Jesus er?
 4.  Noen av disiplene syns det er vanskelig at Jesus ikke ga dem full forståelse samtidig som han ga dem kraft til å gjøre mirakler og helbrede. De hadde fortsatt mye tvil og spørsmål selv om de gjorde ting for Jesus. Hva tror du er grunnen? Er det noen ting i troen som du lengter etter forståelse for eller noen spørsmål du gjerne skulle hatt svar på?
 5. Det kan være lett for oss å tenke at «bare jeg hadde sett et mirakel eller noe overnaturlig ville jeg aldri tvilt». Men vi ser at disiplene fikk være med på å se mange mirakler, men likevel tvilte og syns ting i troen på Jesus var vanskelig. Hva tror du er grunnen til det?
 6. Noen ting var forvirrende for disiplene utfra befalingen de hadde fått fra Jesus. Johannes spør Jakob: «Kan du leve med det til vi får forståelse?» For oss som kristne er det også mange ting vi ikke har svar på. Kan du leve med det? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 7. Jakob sier at når han talte til andre det Jesus hadde sagt så følte han seg som en hykler fordi han ikke levde etter det selv. Hva tenker du om det? Syns du vi kan dele til andre om Jesus og fortelle om hvordan Han sier at vi som hans etterfølgere skal leve, selv om vi ikke lever etter alt selv?

BONUS

Blødningene som Veronica hadde var selvsagt slitsomt å leve med og ga henne blodmangel. Men i tillegg gjorde det henne kultisk uren i den jødiske kulturen (3 Mos 15,25) som gjorde at folk holdt henne på avstand for ikke selv å bli urene. Kanskje litt på samme måte som at du hadde vært i en koronakarantene i 12 år, der ingen ville nærme seg deg.
Hvordan tror du hun følte seg?

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte. (Mark 16,20)

 

The Chosen sesong 3

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.