Uenig med Bibelen

Uenig med Bibelen

Er det galt å mene noe annet enn det Bibelen sier som kristen?

Jeg har gått og undret litt på noe i det siste, og det er: Er det galt å mene noe annet enn det Bibelen sier som kristen? Jeg har lyst til å være en best mulig kristen og sliter derfor litt med min holdning til blant annet homofile.

Først vil jeg si at du gjør rett å ta en slik uro du beskriver på alvor.

Hvor henter du egentlig grunnlaget og næringen for din kristne tro? Bibelen – Guds ord – eller fra egne eller andres følelser og erfaringer?

Kan du da velge ut deler av Bibelen, men overse andre deler?

Guds ord forteller oss at det er troen på Jesus Kristus som din frelser, som sletter ut synd og gjør deg skyldfri for Gud. Kan du da velge ut deler av Bibelen, men overse andre deler?

Du nevner homofili. Er din holdning til dette farget av hovedargumentasjonen i media om at ingen kan hevde at det er galt å leve ut sin homofile legning? At de som tenker og tror annerledes er intolerante og ukjærlige? Hva gjør at du ikke er enig i Bibelens syn på dette?
Det vil aldri bli populært å ha et annet syn på en sak enn allmennheten. Bibelen kaller oss da heller ikke til å skille oss ut bare for å være sære, men fordi den presenterer Guds gode vilje som vi som kristne kalles til å følge.

Som kristne kalles vi til å hente grunnlaget for våre valg ut ifra Guds ord og dermed hans vilje.

Det å leve er å måtte foreta valg. Forut for alle valgene foregår en vurdering – bevisst eller ubevisst. Vi henter argumenter fra ulike steder alt etter hva det dreier seg om. Som kristne kalles vi til å hente grunnlaget for våre valg ut ifra Guds ord og dermed hans vilje.
Hvis vi gjør valg som går på tvers av Guds ord, synder vi, og da kalles vi til å ta et oppgjør med synden. Les Jes 1,15-18. Det sier noe om at Gud har viljen til å tilgi vår synd, for Jesu skyld, men vi trenger å komme til han for å kunne motta denne nåden.

Du vil være best mulig kristen, sier du. Du spør om Gud godtar din mening, men hva med å snu på det spørsmålet: Vil du godta Guds svar hvis du søker etter hans vilje i han eget ord?

Hva er viktigst for deg; å søke Guds ord og hans vilje eller å leve slik du ønsker det selv?

Ill. foto: Oberazzi on flickr.com

Svaret er skrevet av Sidsel HaalandLurer dupå noe? Flere Spørsmål og Svar finner du under Påfyll.Vil du sende inn et spørsmål gjør du det under Kontakt Oss