Virkelig fri

Virkelig fri

Det er i Jesus vi blir virkelig fri!

Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. (Joh 8,36).

Vi liker å tenke på frihet som noe individuelt. Noe ala det som er definert i Kardemommeloven.

«Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre som man vil.»

Fisken er jo skapt for vannet»

Jeg vet ikke  hva du tenker om frihet. Noen tenker frihet fra noe, noen tenker på frihet til noe. Noen nikker anerkjennende til Kardemommeloven og lar den definere hva frihet er.

En kunne også gjerne tro at frihet ville bety slutten for alle lover og regler, men slik er det jo ikke. En kan skimte konturen av rammer for frihet.

Tenk på fisken i vannet. Så lenge den svømmer rundt der, kan vi si at denne er fri. Det ville vært katastrofalt for fisken om den plutselig gjorde et byks opp på bredden, fordi den tenkte at dens individuelle frihet fantes der. Den er jo skapt for vannet.

Vi er skapt for vann, men befinner oss på land

Når er vi  mennesker virkelig fri?

Jesus knytter i Joh 8,36 frihet til sin person. Bibelen forteller også at vi i Jesus er fri fra synden og straffen (Rom 5,9 og 6,18) og i Jesus fri til å komme fram for Gud med tillit (Ef 3,12).

Våre forsøk på individuell frihet har ført oss «ut av vannet». Vi har gjort opprør mot Gud og de rammene han skapte oss innenfor, og blitt slaver av synden (Joh 8,34). Vi er skapt for vann, men befinner oss på land. Bare om Jesus får frigjort oss, kan vi bli virkelig fri. Vi er skapt til Ham.

Andakt

Bibelvers:

Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
(Joh 8,36)

Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden.
(Rom 5,9)

Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten.
(Rom 6,18)

I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit.
(Ef 3,12)

Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell.
(Joh 8,34)