10 spørsmål og svar om tilgivelse

10 spørsmål og svar om tilgivelse

Det står mye om tilgivelse i Bibelen, og man kan fort sitte igjen med en del spørsmål.

Spørsmål og svar

Svaret er skrevet av Sverre Bøe, og ble første gang publisert på iTro i 2011.

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du underPåfyll. Vil du sende inn ett spørsmål gjør du det tiliTro@nlm.no

Denne saken ble originalt publisert på iTro i november 2014.

1 KAN MAN BLI TILGITT FOR ALLE SYNDER? 

Ja, det er ingen begrensning i Jesu oppgjør med synden. Sagt på en annen måte: Det er ingen synder Jesus slapp å gjøre opp for.

2 MEN DET STÅR I BIBELEN AT SPOTT MOT DEN HELLIGE ÅND GIS DET IKKE TILGIVELSE FOR?

Det er ikke helt lett å vite hva Jesus mente med Matt 12,31. Problemet kan ikke ligge hos Gud, at det er noen syndeer han ikke klarer å tilgi. På en eller annen måte må synd mot Den hellige ånd gå på sperrer inne i mennesket, at vi (de) ikke lenger ber om tilgivelse.

3 HVORDAN ER DET MED UBEVISST SYND?

Ingen merker alle sine synder (Sal 19,13). Lever vi i tilgivelsen så er vi tilgitt før vi nevner en og en synd for Gud. Også de vi glemmer er vi tilgitt.

4 ER DET LOV Å TILGI SEG SELV?

Ja, vi skal ikke være strengere enn Gud. Bekjent synd er tilgitt synd. For noen er det veldig vanskelig å tilgi seg selv. Det kan henge sammen med ting i selvbildet som er noe forknytt. Men det viktigste er at Gud har tilgitt. Han er overdommer. «For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.» (1 Joh 3,20)

5 HVOR MANGE GANGER KAN MAN BE OM TILGIVELSE FOR DEN SAMME SYNDEN?

Her er ingen begrensninger hos Gud. Han sier sju ganger sytti pluss pluss (Matt 18,22).

6 ER DEN SOM TILGIR STØRRE ENN DEN SOM BLIR TILGITT?

Kanskje det føles slik for oss, men Guds rike er et bakvendtland når det gjelder å være stor og liten.

7 HVEM HAR RETT TIL Å TILGI?

«Mot deg alene har jeg syndet», sa David etter flere grove synder (Sal 51,6). Derfor har bare Gud den egentlige retten til å tilgi. Men alle kristne kan hjelpe Gud med å lese opp tilgivelsesordene fra Bibelen for en annen kristen (2 Kor 5,19-21).

8 FINNES DET TILFELLER HVOR DET IKKE ER RIKTIG Å TILGI?

Vi skal ikke dømme, det er Guds sak å forvalte tilgivelsen. De som har vært utsatt for overgrep føler ofte at det er umulig å bli helhjertet. Det kan gjelde også om overgriperen virkelig skulle be oppriktig om tilgivelse, selv om det ikke skjer særlig ofte. Minst av alt skal vi legge en ny byrde på overgrepsoffere, og kreve at de skal presetere å tilgi på bestemte måter. Til dem skal vi heller si at tilgivelse er en sak Gud tar seg av.

9 FINNES DET TILGIVELSE FOR FORBRYTERE SOM ADOLF HITLER OG OSAMA BIN LADEN?

Jesus tar i mot alle som oppriktig ber om nåde. Det viste han ved å la en dødsdømt forbryter bli den første som fikk bruke himmelbroen Jesus laget på Golgata (Luk 23,43).

10 VIL VI KLARE Å MØTE EN TILGITT DRAPSMANN IGJEN I HIMMELEN?

I himmelen er alle ting nye, også våre rulleblad og vår hukommelse. Dommedag er verken gallup eller folkeavstemning, og på innsiden av porten er det fokus på frelsen, ikke synden.

Spørsmål og svar

Svaret er skrevet av Sverre Bøe, og ble første gang publisert på iTro i 2011.

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du underPåfyll. Vil du sende inn ett spørsmål gjør du det tiliTro@nlm.no

Denne saken ble originalt publisert på iTro i november 2014.