– På bibelskolen fikk jeg erfare at selv om det er vanskelig å forstå, så er Gud god hele tiden

– På bibelskolen fikk jeg erfare at selv om det er vanskelig å forstå, så er Gud god hele tiden

Eimund Sæverhagen forteller om sin reise med Gud.

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro. 

I oppveksten fikk jeg høre veldig mye om Jesus gjennom søndagsskole og ungdomsmøter. Jeg fikk høre alle de flotte historiene hvor Jesus viser nåde mot dem som har syndet, og hjalp dem som ingen andre ville hjelpe. Jesus ble en trygg og god Gud.

Men han opplevdes også litt fjern og langt borte i hverdagen, hvor dagene gikk til skole, fotball og kompiser. Jeg trodde på Jesus, men det hadde veldig lite innvirkning i det daglige livet mitt.

Uforståelig og streng

I takt med at jeg ble eldre, økte også kunnskapen min om innholdet i Bibelen, hele Bibelen. Jeg syntes Gud gjorde mye uforståelig og virket streng i GT. Spesielt alle lovene israelittene måtte følge, var vanskelig. Glansbildet om at Gud bare var god og nådig hele tiden slo sakte, men sikkert sprekker.

Jeg trodde fortsatt at Gud fantes og at jeg var frelst ved troen på Jesus, men han virket nesten enda fjernere enn tidligere. I tillegg endret gudsbildet mitt seg fra at Gud ønsket å tilgi alle syndene mine, til at han heller var litt skuffet og oppgitt da han måtte tilgi de samme syndene enda en gang.

Og han ønsker alltid kun det beste for oss

Dette resulterte i at jeg heller ønsket å løse problemene mine selv, framfor å gå med det til Gud. Dette var status når jeg gikk på vgs.

Visste ikke hva jeg gikk til

Etter vgs ønsket jeg et friår. Jeg hadde lyst på et år fylt av opplevelser, og å bli kjent med flere jevnaldrende som var kristne. Da ble det et naturlig valg å velge bibelskole, og valget falt på Bildøy. Uten at jeg helt egentlig visste hva jeg gikk til.

På Bildøy fikk jeg servert en 50/50-splitt mellom bibelfag og linjefag, linjetimene var for meg var idrett, siden jeg gikk KRIK. I bibeltimene fikk jeg en helt ny forståelse for tekster jeg trodde jeg allerede kunne, og undervisning i mange av tekstene jeg tidligere hadde syntes var vanskelig.

I linjetimene var den største forskjellen det kristne fokuset, som var helt annerledes enn gymtimene på vgs. Utenom skolen bodde jeg i et fellesskap av ungdommer hvor alle ønsket å følge Jesus. Gjennom undervisning, opplevelser og samtaler fikk jeg erfare hva kristendommen er, og hvem Gud er.

Vi elsker fordi han elsket oss først. (1. Johannes 4,19)

Han ønsker det beste for oss

På bibelskolen fikk jeg erfare at selv om det er vanskelig å forstå, så er Gud god hele tiden. Og han ønsker alltid kun det beste for oss.

Det tydeligste eksempelet på dette ble for meg de ti bud. Tenk hvor godt livet mitt hadde vært hvis jeg hadde klart å følge disse «kjipe» reglene hele tiden!

Privat

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.