Å hate er å elske

Å hate er å elske

Er å elske og å hate i bunn og grunn det samme? Kan vi hate? Og skal vi hate?

”Kva for noko?” tenker du sikkert nå. ”Skal liksom hat være det samme som kjærlighet? Det er det dummeste jeg har hørt! Hat er detmotsatteav kjærlighet, det er jo noe alle vet!” Og selvfølgelig er du inne på noe, men likevel vil jeg ikke si meg helt enig.

Det står mye om å elske, og litt om å hate i Bibelen, og de blir, som du sier, stort sett fremstilt som motsetninger og kontraster.

"Gud er kjærlighet" står det i 1 Joh 4,8 fast (og gjentatt i vers 16), og Guds kjærlighet kan vi bruke som selve målestokken for sann kjærlighet.

Å elske kan ikke være noe passivt

Nettopp derfor overrasker det oss kanskje litt når vi andre steder ser at Gudhateri>. Han hater falskhet, han hater avgudsdyrkelse, han hater det onde. Gud hater synd, og dette er ikke en motsetning til det å elske.

Når urett skjer mot dem han elsker, kan ikke Gud bare stå og se på, og han var villig til å dø for å overvinne denne ondskapen. For å elske kan ikke være noe passivt!

Likegyldighet dreper!” brukte KrFU som slagord en gang. Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet, blir det sagt. Altså at vi ser noe som er galt, men vi bryr oss ikke.

Og langt på vei tror jeg dette forklarer hvorfor Gud hater. Guds hat er en direkte konsekvens av hans kjærlighet, han er ikke likegyldig når noen gjør ondt mot dem han elsker.

”Når Gud hater , er det jo rett at vi også skal hate” tenker du kanskje. Og svaret blir fort både ja og nei.

”Dere som elsker Herren, hat det onde!” sies det i Sal 97,10. Vi skal absolutt protestere mot ondskap og urettferdighet, og ikke akseptere synd. Men likevel betyr ikke dette at vi skal hate menneskene som gjør urett.

Vi ville aldri blitt ferdig med å hevne oss på hverandre

Vi skal tvert imot elske fiendene våre og gjøre vel mot dem som hater oss, sier Jesus i Matt 5,44.

Å hate andre mennesker, selv om vi føler at de fortjener både hat og hevn, er likevel feil, ifølge Bibelen.

Når vipå menneskelig vis med hat prøver å oppnå rettferdighet, vil vi aldri bli ferdig med å hevne oss på hverandre. Det vil fortsette i en stadig mer brutal ond sirkel, en sirkel som kun kjærligheten kan bryte, selv om det strider totalt mot vår menneskelige rettferdighetssans.

"Hver den som hater sin bror, er en morder", skriver Johannes i 1 Joh 3,15. Vi skal elske våre fiender, men hate det onde.

Så er overskriften riktig? Er hat det samme som kjærlighet? Jeg vil svare ja, men kun dersom vi lar Gud få avgjøre hva som skal hates.

Foto:*_Abhi_* på flickr.com

Tema

Temaet i februar er Elske.