Abort

Abort

Jeg har en helt spesiell tante. Hun bor alene, går til jobb hver ukedag, lager mat, er svært glad i besøk og gir bort flotte kort.

En torsdag i måneden er det jentesnakk her på iTro.

Like ofte blir detguttesnakk, med Hans Arne Sanna.

Her tar vi opp alt det som jenter og gutter er opptatt av. Fra jente til jente, og gutt til gutt. Har du noe du ønsker å spørre jentesnakk eller Hans Arne om kan du sende en epost tiliTro@nlm.nosetter vi dere i kontakt med hverandre. Har du et tema du vil de skal skrive om – tips i vei!

Tanten min nevner alle i familien ved navn i bønn hver eneste dag. Hun har en utrolig stor kjærlighet for alle rundt seg og er familiens solstråle. Samtidig er ikke tante helt som de andre tantene jeg har.

Denne gangen skal jeg skrive om noe som er vanskelig å skrive om. Temaet er abort og konsekvensen er liv eller død. Jeg skrev en gang om hvor unik du er skapt. Jeg nevnte at da du bare var 3 uker gammel begynte hjertet ditt å slå. 6 uker gammel begynte armene og hendene dine å utvikle seg, samtidig som du fikk antydninger til fingre. Etter 11 uker var du ca. 7 cm lang, og da du var 16 uker begynte du kanskje å suge på tommelen? Slik er det altså med et foster som blir skapt og som utvikler seg i mors mage. Fra uke til uke skjer det nye ting, og selv om et lite foster lenge ligner på en reke, er det tidlig tegn til menneskeliv.

Etter 11 uker var du ca. 7 cm lang, og da du var 16 uker begynte du kanskje å suge på tommelen?

Abort er en  avbrytelse av svangerskapet og det skilles mellom to typer aborter. Den ene er spontanabort som også kalles naturlig abort. I dette tilfellet frastøter kroppen fosteret og på den måten blir svangerskapet avbrutt. Den andre typen abort, er fremprovosert abort, hvor man avbryter svangerskapet ved hjelp av hjelpemiddel som legemidler og kirurgiske inngrep. Svangerskapsavbrudd kan foretas både før og etter at fosteret er levedyktig utenfor moren.

I Norge har vi en lov om abort som ble vedtatt i 1978. Den gir gravide rett til gratis, selvbestemt abort innen de 12 første ukene. Etter 12 uker må man søke tillatelse via en abortnemnd, og denne nemnden avgjør om kvinnen får ta abort eller ikke. I praksis går alt gjennom og helt opp til 19. svangerskapsuke er det mulig å ta abort. I det norske helsevesenet regnes grensen for skillet mellom abort og fødsel for å gå ved den 22. svangerskapsuken. Moderne legevitenskap er i ferd med å kunne redde fortidligfødte barn rundt denne grensen, altså rundt 22. svangerskapsuke.

Han skaper livet og former det akkurat som han vil ha det

I Norge ble  det i 2009 utført 15 774 svangerskapsavbrudd. Dette er noe høyere enn i perioden 2000-2007, da det totale antall aborter var om lag 14 000 per år. Abortratene er høyest for kvinner i alderen 20-24 år, dernest kommer aldersgruppen 25-29 år og tenåringer.
Årsakene til abort kan være mange. En faktor er nedprioritert eller uforsiktig bruk av kondomer og andre prevensjonsmidler. Graviditet kan da bli et overraskende faktum hvor den eneste utveien er abort. En annen faktor er sivil status. Det viser seg nemlig at gifte kvinner i mye mindre grad tar abort sammenliknet med ugifte eller single kvinner. Gifte kvinner har kanskje planlagt å bli gravide, de har en mann som støtter dem, har økonomisk stabilitet og har en trygg ekteskapsramme rundt svangerskapet. For en singel kvinne er kanskje tilfeldig sex mer aktuelt, og kvinnen kan bli gravid uten å ha et ønske om å bli det. En tredje årsak kan være alder. Hvis en ung jente ”tilfeldigvis” blir gravid, kan det være vanskelig å skulle oppdra et eget barn når en selv er ung. Andre årsaker kan være voldtekt og overgrepssaker. Slike tilfeller kan være svært vanskelige for en kvinne, fordi barnet blir en påminnelse om en vond hendelse. En siste årsak som kan nevnes, er fosterets helsetilstand. I dag finnes det mange hjelpemidler som kan si noe om dette og mange velger ikke å bære frem barnet på grunn av en alvorlig skade.

Selv om det i dag er 7 milliarder mennesker i verden, ser Gud den lille som bare er et foster (Salme 139,16). Han skaper livet og former det akkurat som han vil ha det. Vår utfordring er å ta imot hver av Hans skapninger rettferdig, kjærlig og uselvisk. Håper du oppsøker hjelp om du kjenner noen eller om du selv vurderer å ta abort. Lytt til råd, tenk deg nøye om, be over det og ta ansvar.

Tanta mi har ett ekstra kromosom som gjør at hun er litt annerledes. Ingen er som henne!

Vennlig hilsen iTro

Relatert:

Regjeringen

Folkehelseinstituttet

Ill.foto:  cabarney på flickr

____________________________________________