«Be a champion, be a champion!»

«Be a champion, be a champion!»

The Script synger om at du finner din verdi ved å bli en mester eller å være dedikert. Men dette er tankefeil! Hva du gjør påvirker ikke din verdi.

iLivet

Maria Bratsberg er 23 år og studerer Kommunikasjon og livssyn på NLA Gimlekollen.

«You can be a master, don’t wait for luck, dedicate yourself and you gon’find yourself»
(The Script – «Hall of fame» – Se hele sangen nederst i artikkelen)

«Du kan være  en mester, vær dedikert, så finner du deg selv», synger The Script. Det handler om å gi alt for å bli best.Å finne seg selv er å finne sin identitet.

Vi har full frihet til å bli hvem vi vil, og et ansvar om å bruke friheten. Vi må altså skape oss selv. Men hva hvis jeg ikke blir en mester, hvis jeg ikke er dedikert nok slik The Script sier, hvem er jeg da?

Dette ertankefeil. Hva du gjør påvirker ikke din verdi

Alle mennesker har  ulike talenter og egenskaper, vi er skapt til å være kreative. Men det er ikke slik at disse evnene og egenskapene bestemmer vår verdi. Vi er mye mer enn hva vi gjør. Vi har en tendens til å dømme oss selv ut fra hva vi gjør. Vi tenker at fordi jeg har gjort noe dårlig, er jeg en dårlig person.

Men dette er tankefeil. Hva du gjør påvirker ikke din verdi. Menneskets verdi ligger i at vi er skapt av Gud. Ikke nok med det; vi er skapt i Guds bilde. Mennesket er det eneste Gud har sagt dette om. Det er altså veldig stort.

Vi trenger noen som bekrefter oss, noen som kan bekreftemeg, det ligger nedlagt i oss

«Hva skal du bli?»  
Vi hører alltid at vi må bli noe, samfunnet vurderer oss ut fra hva vi gjør, men vår verdi ligger i hva vi er. Gud ser oss for hva vi er, vår identitet bygges på at vi er skapt i Guds bilde. Vi finner oss selv ved å starte med Gud. (1 Mos 1,26), ikke i prestasjoner. I fellesskap med Skaperen finner vi ekte bekreftelse på hvem vi er.

Vi trenger noen som bekrefter oss, noen som kan bekrefte meg, det ligger nedlagt i oss. Behovet for felleskap understreker det Bibelen sier om vår identitet, at vi er skapt Guds bilde og til felleskap med Gud.

Identiteten må bygges på noe som ikke kan bli borte, Gud passer dette kravet, for Gud er evig og uforandelig

Når jeg skal  finne meg selv kan jeg ikke kun se på meg selv og det jeg gjør, fordi jeg mangler en viktig del. Det blir som å bygge et hus uten grunnmur. Gud er grunnmuren for vår identitet. Hvis prestasjoner og egenskaper er grunnmuren i din identitet er det litt som å bygge huset på sand, hva skjer når det blir uvær? Da raser huset.

Hvis min identitet, altså hele grunnlaget for hvem jeg er, skal bygges på hva jeg gjør, hva jeg får til, vil jeg ikke vite hvem jeg er dersom noe av det forsvinner.

Si for eksempel  at jeg legger min identitet i å være en rågod fotballspiller. Jeg skal leve av å spille fotball, hele min framtid baserer seg på det. Men hva skjer om jeg ikke kan spille fotball? Hvem er jeg da? Du ser kanskje at identiteten må bygges på noe som ikke kan bli borte, Gud passer dette kravet, for Gud er evig og uforandelig (Hebr 13,8 og Sal 48,15). Gud er stabil og trofast, han bærer din og min identitet.

The Script – Hall of Fame

Foto: thescriptmusic.com