Bibelen under lupen

Bibelen under lupen

Ja, Bibelen er historisk korrekt!

 
Hvordan står det  egentlig til med Bibelens troverdighet? Kan man stole på at en så gammel bok faktisk forteller oss sannheten, eller er det en tilfeldig samling av halvkorrekte historier?

Tema

Tema for iTro i april er "Boka med stor B". I april handler alle sakene på iTro om Bibelen.

Den 22. april startet bibelkampanjen "100 dager med Bibelen", der vi sammen leser oss gjennom 100 sentrale bibeltekster i løpet av de 100 dagene fram motsommerens UL.

 
Når forskere vil  ha svar på om en historie er korrekt eller ikke, bruker de et verktøy som heter tekstkritikk. Dette er en form for litterær kritikk som konsentrerer seg om å identifisere og fjerne feil oppstått gjennom transkripsjon av gamle håndskrevne manuskripter. Tekstkritikk som metode innebærer at man ikke tar stilling til om innholdet er sant eller ikke.

Hensikten er ikke  å avgjøre graden av sannhet i teksten, men å komme så nær den opprinnelige tekst (autografen) som mulig. Metoden forutsetter at en slik opprinnelig tekst har eksistert og at vi er i stand til å arbeide oss så nær den som mulig ved hjelp av de tekstvitnene som er tilgjengelig.

La oss prøve  å fremstille det på en enklere måte. Tenk deg at jeg skriver en biografi i ett eksemplar der jeg skriver at jeg var dronning i Norge fra 2008-2011. Dersom denne biografien hadde blitt funnet om 500 år, kunne den blitt fremstilt som historisk korrekt? Det kunne den neppe. For det første ville den være skrevet av samme person som historien omhandler. For det andre ville den bare bli funnet i ett eksemplar, noe som hadde vært et svakt bevis sammenlignet med alt annet som fantes av historisk materiale. Alle leksikon, aviser, skolebøer osv ville sagt at dronningen i denne perioden het Sonja.

Det er funnet 24000 nedskrevne eksemplarer av evangeliene som bekrefter at Jesus har levd

De fire første  bøkene i Det nye testamentet omhandler Jesu liv på jorden. Fire ulike personer har skrevet ned sine opplevelser. Disse tekstene ble skrevet ned kort tid etter hendelsene faktisk fant sted, og til nå er det funnet så mange som 24000 kopier som forteller samme historie om Jesus og hans liv. Til sammenlig er det funnet ti kopier av historien om Cæsar og Gallerkrigen. Sistnevnte er likevel ansett som historisk korrekt, selv om historien til og med er skrevet ned lenge etter den fant sted.

Vi skal ha stor frimodighet til å stole på at evangeliene forteller oss sannheten om Jesus

Bibelens troverdighet er  med andre ord ansett som høy. Man kan rett og slett ikke overse det faktum at Jesus har levd her på jorden. Tekstkritikk kan ikke bevise at Jesus var Guds sønn, det kan bare Den hellige ånd. Men vi skal ha stor frimodighet til å stole på at evangeliene forteller oss sanne historier om den helt spesielle mannen Jesus, som vandret på jorden for ca 2000 år siden.

Dersom du vil  vite mer om dette temaet, ikke orket å lese teksten over, eller rett og slett ikke forsto så mye, kan du se på denne videoen fra 5:40:

Lykke til med lesingen! 

 

Ill.foto: © contrastwerkstatt – Fotolia.com