Daniel i samfunnet

Daniel i samfunnet

Daniel lærer oss å leve i samfunnet, uten å gå på kompromiss med det vi tror på.

Guttesnakk

En gang i måneden er det guttesnakk med Håvard Høie her på iTro.
Like ofte er det jentesnakk med Regine Høie og Kristin Aamodt Hardang.
Her tar vi opp alt det som jenter og gutter er opptatt av. Fra jente til jente, og gutt til gutt.

Vi lever i dag i et samfunn der kunnskap er et ideal som står høyt. Det er ikke uvanlig å være elev og student i alt fra 12-19 år.

Disse årene leser vi bøker, jobber med mattestykker og pugger engelske gloser. Når vi kommer hjem ser vi på tv eller søker på youtube. Vi får hele tiden ny kunnskap, vi lever i et kunnskapssamfunn. I denne artikkelen skal vi se på hvordan vi som kristne menn skal forholde oss til det kunnskapssamfunnet vi lever i? Kan Daniel lære oss noe om dette?

I Daniels bok leser vi om hvordan Nebukanesar, kongen i Babel, hentet noen unge gutter, Daniel var en blant dem, som var «kyndige i all salgs visdom, kunnskapsrike og lærenemme»(Dan 1,4b).

Daniel har en viktig lederposisjon i samfunnet og hjelper kongen med å styre riket

De vokste opp i Babylon som var et av datidens mektigste riker, med mange ulike impulser og mye forskjellig kunnskap. Det står at «Gud ga de fire guttene kunnskap og kyndighet i alle skrifter og all slags visdom. Og Daniel skjønte seg på alle slags syner og drømmer»(Dan 1,17) Disse guttene tok til seg mye av den kunnskapen, som var i riket og brukte det for å skape et godt samfunn å leve i.

Dan 6 har Daniel vært en stund i Babylon og en ny konge har tatt over. Daniel har en viktig lederposisjon i samfunnet og hjelper kongen med å styre riket. Men alle er ikke like fornøyd med Daniel og noen av hans motstandere prøver å finne noe å anklage ham for. De finner ingenting annet enn Daniels religion.

Derfor ber de kongen sette et forbud mot å be til noen andre guder enn til kongen selv, hvis noen bryter dette forbudet skal de kastes til løvene. Daniel ber og lovpriser Gud tre ganger daglig, og slutter ikke med det selv om det blir ulovlig i samfunnet.

 Daniel kunne ikke gå på kompromiss med troen på Gud

Han blir oppdaget når han ber og blir kastet til løvene. Men Gud beskytter Daniel slik at han ikke blir angrepet av noen løve. Daniel kunne ikke gå på kompromiss med troen på Gud og derfor kunne han heller ikke slutte å be og søke Gud, selv om samfunnet hadde satt ned forbud mot dette.

Daniel levde i samfunnet, men han var ikke av samfunnet. Han lærer oss at vi, som kristne menn, kan leve i samfunnet ved å utdanne oss, søke kunnskap og visdom for å være med å bygge et best mulig samfunn.

Samtidig viser Daniel også hvor viktig det er og ikke bli et produkt av det samfunnet man lever i. Dette gjorde han først og fremst ved å søke Gud og hans vilje ved daglige bønnestunder. På denne måten lærer Daniel oss menn å leve i samfunnet, men ikke være av samfunnet.

Guttesnakk

En gang i måneden er det guttesnakk med Håvard Høie her på iTro.
Like ofte er det jentesnakk med Regine Høie og Kristin Aamodt Hardang.
Her tar vi opp alt det som jenter og gutter er opptatt av. Fra jente til jente, og gutt til gutt.